Milloin päiväraha lasketaan uudestaan?

Pääsäännön mukaan päiväraha lasketaan aina, kun täytät työssäoloehdon. Tähän on olemassa poikkeuksia.

Päivärahan uudelleen laskeminen

Kun täytät työssäoloehdon, aloitetaan päivärahakauden enimmäisajan laskeminen alusta ja samalla myös laskemme ansiopäivärahasi uudelleen.

Pääsäännön mukaan laskemme päivärahasi siis uudelleen aina, kun täytät työssäoloehdon.

Emme kuitenkaan laske päivärahaasi, jos:

  1. uudelleen lasketun päivärahan mukainen enimmäismaksuaika alkaisi vuoden kuluessa edellisen enimmäisajan alkamisesta ja jos
  2. päivärahasi on laskettu edellisen enimmäismaksuajan alkaessa. 

Laskemme päivärahan siis uudestaan, vaikka uudelleen lasketun päivärahan mukainen enimmäismaksuaika alkaisi vuoden kuluessa edellisen enimmäisajan alkamisesta, jos päivärahaa ei ole laskettu edellisen enimmäismaksuajan alkaessa.

Päiväraha ei välttämättä ollenkaan laske tai nouse

Kun päiväraha lasketaan uudelleen korkeintaan kerran vuodessa, ei päivärahasi laske, vaikka olisit ottanut vastaan lyhytkestoisen työn, jossa palkka on aiempaa pienempi.

Toisaalta tämä tarkoittaa myös sitä, että jos otat vastaan lyhytkestoisen työn, jossa palkka on aiempaa parempi, ei päivärahasi myöskään nouse.

Suojaa päivärahalle

Kun täytät työssäoloehdon uudelleen ja edellisestä päivärahan laskemisesta on kulunut yli vuosi, laskemme päivärahasi uudelleen.

Jos kuitenkin olet täyttänyt uuden työssäoloehdon ennen edeltävän enimmäismaksuajan täyttymistä, on uusi ansiopäiväraha aina vähintään 80 prosenttia sinulle aikaisemmin maksetusta ansiopäivärahasta. 

Vaikka olisit siis tehnyt työtä, jossa palkka on ollut aiempaa pienempi, ei uusi päiväraha välttämättä ole samassa suhteessa pienempi.​​​​​​​

Suojasäännön soveltaminen edellyttää, että päivärahaa on aiemmin maksettu. 

Tämä suoja koskee vain palkansaajan ansiopäivärahaa. Se ei siis suojaa yrittäjän ansiopäivärahaa.

Päivärahan uudelleen laskeminen velvoitetyössä ja yli 58-vuotiailla

Jos työssäoloehtosi on täyttynyt työssä, johon sinut on työllistetty työllistämisvelvoitteen perusteella, emme laske ansiopäivärahan perusteena olevaa palkkaa uudelleen, ellei uusien tulotietojen perusteella laskettu palkka ole aiemmin laskettua palkkaa suurempi.

Samalla tavalla toimitaan, kun työssäoloehto täyttyy sen jälkeen, kun olet täyttänyt 58 vuotta. Eli emme laske ansiopäivärahan perusteena olevaa palkkaa uudelleen, ellei uusien tulotietojen perusteella laskettu palkka ole aiemmin laskettua palkkaa suurempi.

Tämä suojaa vain palkansaajaa. Suojaa ei sovelleta yrittäjän päivärahaan eikä tilanteissa, joissa henkilö siirtyy palkansaajasta yrittäjäksi ja täyttää yrittäjän työssäoloehdon tai päinvastoin.

Vaikka suojasääntöä sovelletaan, eikä ansiopäivärahan perusteena olevaa palkkaa lasketa uudelleen, lasketaan ansiopäiväraha kuitenkin uudelleen. Ansiopäivärahan perusosa on voinut muuttua, jolloin uusi ansiopäiväraha voi hieman muuttua aiemmasta.

Enimmäisaika ja päivärahan uudelleen laskeminen työllistymistä edistävässä palvelussa

Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun ja työvoimakoulutuksen ajalta maksetut ansiopäivärahat kerryttävät enimmäisaikaa samoin kuin työttömyydenkin aikana. Ansiopäivärahan maksaminen voi siis päättyä koulutuksen aikana, jos enimmäisaika tulee täyteen.

Omaehtoisessa opiskelussa ja työvoimakoulutuksessa ansiopäivärahan tasoa ei poikkeuksellisesti määritellä uudelleen eikä enimmäisaika ala alusta, vaikka työssäoloehto täyttyisi opiskelun tai koulutuksen aikana. Tämä poikkeus ei koske muita työllistymistä edistäviä palveluja kuin omaehtoista opiskelua ja työvoimakoulutusta.

Jos siis työssäoloehto täyttyy omaehtoisen opiskelun tai työvoimakoulutuksen aikana, ei päivärahaa lasketa uudelleen eikä enimmäismaksuaika ala alusta. Vasta kun opiskelu tai koulutus päättyy, lasketaan päiväraha uudestaan ja enimmäismaksuaika alkaa alusta.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!