Milloin päiväraha lasketaan uudestaan?

Pääsäännön mukaan päiväraha lasketaan aina, kun täytät työssäoloehdon. Tähän on olemassa poikkeuksia.

Päivärahan uudelleen laskeminen

Kun täytät työssäoloehdon, aloitetaan päivärahakauden enimmäisajan laskeminen alusta ja samalla myös laskemme ansiopäivärahasi uudelleen.

Pääsäännön mukaan laskemme päivärahasi siis uudelleen aina, kun täytät työssäoloehdon.

Emme kuitenkaan laske päivärahaasi, jos uudelleen lasketun päivärahan mukainen enimmäismaksuaika alkaisi vuoden kuluessa edellisen enimmäisajan alkamisesta ja jos päiväraha on laskettu edellisen enimmäismaksuajan alkaessa. Eli laskemme päivärahan uudelleen korkeintaan kerran vuodessa. Tämä koskee niin palkansaajan kuin yrittäjänkin päivärahaa.

Päivärahaa on suojattu myös siten, että jos työssäoloehtoosi on luettu aikaa, jona olet ollut työvoimakoulutuksessa tai  omaehtoisessa opiskelussa, emme määrittele päivärahaasi uudelleen, vaikka työssäoloehto täyttyisi.

Päivärahakauden enimmäismaksuaika alkaa sen sijaan alusta aina, kun täytät työssäoloehdon.

Päiväraha ei välttämättä ollenkaan laske tai nouse

Kun päiväraha lasketaan uudelleen korkeintaan kerran vuodessa, ei päivärahasi laske, vaikka olisit ottanut vastaan lyhytkestoisen työn, jossa palkka on aiempaa pienempi.

Toisaalta tämä tarkoittaa myös sitä, että jos otat vastaan lyhytkestoisen työn, jossa palkka on aiempaa parempi, ei päivärahasi myöskään nouse.

Suojaa päivärahalle

Kun täytät työssäoloehdon uudelleen ja edellisestä päivärahan laskemisesta on kulunut yli vuosi, laskemme päivärahasi uudelleen.

Jos kuitenkin olet täyttänyt uuden työssäoloehdon ennen edeltävän enimmäismaksuajan täyttymistä, on uusi ansiopäiväraha aina vähintään 80 prosenttia sinulle aikaisemmin maksetusta ansiopäivärahasta. 

Vaikka olisit siis tehnyt työtä, jossa palkka on ollut aiempaa pienempi, ei uusi päiväraha välttämättä ole samassa suhteessa pienempi.​​​​​​​

Tämä suoja koskee vain palkansaajan ansiopäivärahaa. Se ei siis suojaa yrittäjän ansiopäivärahaa.

Päivärahan uudelleen laskeminen velvoitetyössä ja yli 58-vuotiailla

Jos työssäoloehtosi on täyttynyt työssä, johon sinut on työllistetty työllistämisvelvoitteen perusteella, emme laske päivärahaasi uudelleen, ellei uusien tulotietojen perusteella laskettu päiväraha ole aiemmin määrättyä päivärahaa suurempi.

Samalla tavalla toimitaan sen jälkeen, kun työssäoloehtosi on täyttynyt sen jälkeen, kun olet täyttänyt 58 vuotta. Eli emme määritä päivärahaasi uudelleen, ellei uusien tulotietojen perusteella laskettu päiväraha ole aiemmin määrättyä päivärahaa suurempi.

Molemmat suojasäännöt edellyttävät, että päivärahaa on aiemmin maksettu. Muuten ei ole mitään, mihin uutta päivärahaa voisi verrata.

Kumpaakaan suojasäännöstä ei sovelleta yrittäjän päivärahaa eikä tilanteissa, joissa henkilö siirtyy palkansaajasta yrittäjäksi ja täyttää yrittäjän työssäoloehdon tai päinvastoin. Eli sääntö suojaa vain palkansaajaa.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkempaa palautetta. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Kiitos palautteestasi! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkemmin, millaista tietoa olisit kaivannut. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.