Mitä on korotettu ansiopäiväraha ja kuka sitä saa?

Jos osallistut työllistymistäsi edistävään toimintaan, voimme maksaa ansiopäivärahan korotettuna 200 päivän ajan.

Voit sopia TE-toimiston kanssa sinulle soveltuvasta, työllistymistä edistävästä palvelusta. Saamme tiedon osallistumisesta TE-toimiston antaman lausunnon kautta. Muista ilmoittaa osallistumisestasi myös päivärahahakemuksessa.

Korotettu päiväraha lasketaan siten, että ansio-osa on 55 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta (ilman korotusta 45 %). Taitekohdan ylittävältä palkan osalta laskemme korotetun ansio-osan siten, että se on 25 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta (ilman korotusta 20 %).

Aiemmin korotettua ansiopäivärahaa maksettiin myös pitkän työuran perusteella. Lakimuutosten myötä tämä ei ole enää käytössä.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!