Mitä tehdä, kun enimmäismaksuaika päättyy?

Kun enimmäismaksuaika päättyy, saat siitä meiltä päätöksen. Jos työttömyys jatkuu, voit hakea työmarkkinatukea Kelasta.

Enimmäismaksuaika päättyy ja työttömyys jatkuu

Kun enimmäismaksuaika päättyy, saat siitä meiltä päätöksen. Päätös on luettavissa OmaYTK-palvelussa.

Jos työttömyys jatkuu, voit hakea työmarkkinatukea Kelasta. Kela ohjeistaa työmarkkinatuen hakemisessa. 

Uusi enimmäismaksuaika

Uusi enimmäismaksuaika edellyttää, että täytät työssäoloehdon. Kun täytät työssäoloehdon, saat uuden enimmäismaksuajan riippumatta siitä, onko edellistä enimmäismaksuaikaa jäljellä vai ei.

Työssäoloehdon kerääminen ei riipu enimmäismaksuajasta. Keräät siis työssäoloehtoa uutta ansiopäivärahan enimmäismaksuaikaa varten aina, kun työskentelet määrätyllä tavalla ja pidät jäsenyytesi työttömyyskassassa.

Vaikka enimmäismaksuaika päättyisi ja siirryt hakemaan työmarkkinatukea, kannattaa pitää jäsenyys työttömyyskassassa. Vain työttömyyskassan jäsenenä voit kerätä työssäoloehtoa uutta ansiopäivärahan enimmäismaksuaikaa varten.

Lisäpäivät

Jos sinulla on oikeus ansiopäivärahan lisäpäiviin, voimme jatkaa ansiopäivärahan maksamista, vaikka enimmäismaksuaika on päättynyt.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!