Miten arkipyhäkorvaus vaikuttaa ansiopäivärahaan?

Arkipyhäkorvaukset voivat vaikuttaa työttömyyden ja lomautuksen aikana maksettavaan ansiopäivärahaan eri tavoin.

​​​​​​​Arkipyhäkorvaukset asuvat työttömyysturvalain pimeimmissä nurkissa, joten niiden selättämiseen tarvitaan rohkeutta ja kärsivällisyyttä.

Arkipyhäkorvausten sietämätön monimutkaisuus

Joillakin aloilla arkipyhäkorvaus voidaan maksaa erillisenä korvauksena. Toisilla aloilla erillistä korvausta ei makseta, mutta työviikkoon osuva arkipyhä ei vähennä maksettavaa palkkaa ja kolmansilla aloilla arkipyhä puolestaan vähentää maksettavaa palkkaa. Näiden lisäksi asiaan vaikuttaa myös se, miten lomautus toteutuu ja teetkö lomautuksen aikana omalle tai vieraalle työnantajalle osa-aikatyötä vai et tai työllistytkö sivutoimisena yrittäjänä.

Miten merkitsen arkipyhät päivärahahakemukseen?

Onneksi sinun ei tarvitse itse päätellä, miten arkipyhäkorvaus vaikuttaa ansiopäivärahaan. Me hoidamme sen!

Jos saat arkipyhäkorvausta tai jos arkipyhä ei vähennä palkkaasi, ilmoita hakemuksessa arkipyhän kohdalle "töissä" ja merkitse työtunneiksi se määrä, mitä arkipyhäkorvaus vastaa.

Ilmoita lisäksi lisätiedoissa, että kyseessä on ollut arkipyhä. Näin voimme tarkastaa, mikä on asiassa oikea ratkaisu.

Kun arkipyhäkorvaus maksetaan erillisenä korvauksena

Lain mukaan kalenteriviikossa voi olla yhteensä enintään viisi korvauspäivää. Erikseen maksettava täysi arkipyhäkorvaus on työttömyysturvalaissa tarkoitettu korvauspäivä, eli se vähennetään kalenteriviikossa maksettavien ansiopäivärahapäivien enimmäismäärästä. Arkipyhäkorvaus, jota ei ole maksettu täytenä, on sovittelussa huomioon otettavaa ansiotuloa.  

  • Jos olet kokonaan työtön tai sinut on lomautettu kokoaikaisesti, sinulle harvoin maksetaan arkipyhäkorvausta, jolloin arkipyhät eivät vaikuta ansiopäivärahaasi. Jos sinulle jostain syystä maksetaan arkipyhäkorvaus esimerkiksi yhdeltä päivältä, voimme maksaa ansiopäivärahaa vain neljältä päivältä kyseisellä viikolla. 
  • Jos sinut on lomautettu lyhennetylle työviikolle ja  sinulle maksetaan arkipyhäkorvaus yhdeltä päivältä, voimme maksaa ansiopäivärahaa vain neljältä päivältä kyseisellä viikolla. Ansiopäivärahaa maksetaan tässä siis yhden päivän verran vähemmän.
  • Jos sinut on lomautettu lyhennetylle työpäivälle tai sinulla on tuloa osa-aikatyöstä, alle kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä tai sivutoimisesta yritystoiminnasta, olet sovittelun piirissä. Silloin arkipyhäkorvaus otetaan sovittelussa huomioon ja se vähentää jonkin verran maksettavaa ansiopäivärahaa. Lue tästä enemmän siitä, miten ansiopäiväraha lasketaan sovittelussa.

Kun arkipyhää ei vähennetä palkasta

Joillakin aloilla arkipyhä ei ole työpäivä, mutta arkipyhästä ei tehdä vähennystä palkkaan. Näissä tapauksissa emme voi maksaa arkipyhäpäivältä ansiopäivärahaa, koska taloudellinen menetys ei johdu työttömyydestä vaan arkipyhästä. Lisäksi tällainen arkipyhäpäivä voidaan laskea myös korvauspäivien lukumäärään, joita lain mukaan voi olla kalenteriviikossa yhteensä enintään viisi.

  • Jos olet kokonaan työtön, tai sinut on lomautettu kokoaikaisesti, ei arkipyhillä ole merkitystä ansiopäivärahojen maksussa.
  • Jos sinut on lomautettu lyhennetylle työviikolle, eikä palkastasi vähennetä arkipyhää, otamme sen huomioon korvauspäivien lukumäärässä, joita voi olla viikossa yhteensä enintään viisi. Jos esimerkiksi teet neljä päivää töitä ja viikolle osuvasta arkipyhästä ei tehdä vähennystä palkkaan, emme voi maksaa ollenkaan päivärahaa sillä viikolla.
  • Jos sinut on lomautettu lyhennetylle työpäivälle tai sinulla on tuloa osa-aikatyöstä, alle kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä tai sivutoimisesta yritystoiminnasta, olet sovittelun piirissä. Koska arkipyhästä ei makseta erillistä korvausta, se ei suoraan vähennä päivärahaa. Kun palkkaan ei tehdä vähennystä, voi sovittelussa huomioitava palkka kuitenkin olla suurempi, mitä pelkästään tehdyn työn perusteella palkka olisi. Siten myös päivärahasta tehtävä vähennys voi olla suurempi. Jossain tilanteessa myös sovittelun euromääräinen enimmäisraja voi tulla vastaan, jolloin päivärahaa ei voida maksaa ollenkaan. Lisäksi pitää muistaa, että korvauspäivien lukumäärä voi kalenteriviikossa olla yhteensä enintään viisi, joten päivärahan maksamisen este voi olla myös se, että korvauspäivien enin sallittu määrä ylittyy.

Kun arkipyhä vähentää palkkaa

Voimme maksaa ansiopäivärahaa normaalisti, jos erillistä arkipyhäkorvausta ei makseta ja samalla arkipyhä vähentää palkkaa. Näissä tilanteissa arkipyhän sijoittuminen lomautuksen tai työttömyyden ajalle ei siis vaikuta ansiopäivärahaan.

Työnantajan on kuitenkin noudatettava työsopimuslakia ja sovellettavaa työehtosopimusta. Jos työnantaja laiminlyö velvollisuutensa maksaa arkipyhäkorvausta tai vähentää arkipyhän palkasta ilman perusteita, ei se anna työttömyyskassalle mahdollisuutta jättää asiaa huomioimatta päivärahojen maksamisessa.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!