Miten irtisanomisaika vaikuttaa ansiopäivärahaan?

Kun työsuhde päättyy, olet useimmiten oikeutettu irtisanomisajan palkkaan tai sitä vastaavaan korvaukseen. Tällaista palkkaa tai korvausta maksetaan tietyltä ajalta. Samalta ajalta ei voida maksaa ansiopäivärahaa.

Irtisanomisaika

Toistaiseksi voimassaoleva työsopimus voidaan irtisanoa puolin ja toisin. Irtisanomisessa on tyypillisesti sovittu käytettävän tiettyä irtisanomisaikaa. Irtisanomisajan pituus riippuu siitä, mitä irtisanomisajasta on sovittu, kumpi osapuoli sopimuksen irtisanoo ja kuinka pitkä työsuhde on ollut. Irtisanomisajasta on voitu sopia työehtosopimuksessa tai erikseen työsopimuksessa. Jos irtisanomisajasta ei ole mitään sovittu, käytetään työsopimuslain asettamia irtisanomisaikoja. Pisimmillään irtisanomisaika voi olla kuusi kuukautta.

Työnantaja maksaa palkan irtisanomisajalta. Työvelvoitteesta voidaan sopia erikseen. Jos työsuhde päättyy ilman irtisanomisaikaa tai esimerkiksi suoraan lomautuksen jatkoksi, maksaa työnantaja irtisanomisajan palkkaa vastaavaa korvausta.

Ansiopäiväraha ja oikeus irtisanomisajan palkkaan eivät sovi yhteen

Emme voi maksaa ansiopäivärahaa samalta ajalta, jolta sinulla on oikeus saada työnantajaltasi irtisanomisajan palkkaa tai sitä vastaavaa korvausta. Jos sinulla esimerkiksi on oikeus kolmen kuukauden irtisanomisajan palkkaan, emme voi saman kolmen kuukauden ajalta maksaa ansiopäivärahaa.

On mahdollista, että työnantaja ei maksa irtisanomisajan palkkaa tai sitä vastaavaa korvausta. Tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta siihen, miten asia ratkaistaan työttömyysturvassa. Jos sinulla on oikeus irtisanomisajan palkkaan, ei siltä ajalta voida maksaa ansiopäivärahaa, vaikka sinulle ei irtisanomisajan palkkaa olisi maksettu.

Lomautuksen päättyminen irtisanomiseen

Jos sinut on lomautettu ja työsuhteesi päättyy, muista ilmoittaa siitä hakemuksessa. Näin voimme ottaa huomioon irtisanomisen ja tarkistaa oikeutesi ansiopäivärahaan.

Jos et ilmoita työsuhteen päättymistä, saatamme maksaa sinulle päivärahaa, vaikka sinulla ei välttämättä ole ollut oikeutta ansiopäivärahaan. Kun asia myöhemmin selviää, joudumme perimään liikaa maksetut päivärahat takaisin. Jos olet tahallasi jättänyt ilmoittamatta työsuhteen päättymisen, joudumme tekemään asiassa tutkintapyynnön poliisille.

Lomautuksen aikana voit työsopimuslain mukaan päättää työsuhteen ilman irtisanomisaikaa. Kun sinulla ei ole oikeutta irtisanomisajan palkkaan, ei sen vuoksi estettä ansiopäivärahan maksulle ole. TE-toimisto kuitenkin tutkii työsuhteen päättymisen ja voi katsoa, että työsuhteen päättymiselle ei ole ollut pätevää syytä. Silloin voi seurauksena olla korvaukseton määräaika.

Työantaja voi myös irtisanoa työsuhteen lomautuksen aikana. Työantajan on noudatettava sovittua irtisanomisaikaa. Irtisanomisajan palkasta työnantaja voi lyhentää 14 päivän palkan, jos työnantaja on lomauttaessa käyttänyt yli 14 päivän irtisanomisaikaa. Edellytys siis on, että lomautusilmoitusaika on ollut 15 päivää tai enemmän. 

Kun lomautusta on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään 200 päivää, voit irtisanoa työsuhteen ilman, että menetät oikeuden irtisanomisajan palkkaan ja työnantajan on maksettava sinulle irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus. Siltä ajalta, jolta sinulla on oikeus irtisanomisajan palkkaa vastaavaan korvaukseen, emme voi maksaa ansiopäivärahaa.

TE-toimisto tutkii työsuhteen päättymisen myös tässä tilanteessa. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että irtisanoutuminen 200 päivää kestäneen lomautuksen vuoksi on hyväksyttävää, eikä seurauksena ole ollut korvauksetonta määräaikaa.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!