Miten lakko vaikuttaa ansiopäivärahaan?

Jos työntekosi estyy lakon vuoksi, riippuu oikeutesi ansiopäivärahaan siitä, mikä on työtaistelun suhde sinun työehtoihisi.

Työriita ja työtaistelutoimenpiteet

Työriita voi syntyä, jos työnantaja ja työntekijät ovat erimielisiä työ- ja palkkasuhteiden kehittämisestä. Työriita voi johtaa työtaistelutoimenpiteisiin, joilla pyritään vaikuttamaan toiseen osapuoleen. Kun työntekijät keskeyttävät työnteon tämän vuoksi, on kyseessä lakko. Kun työnantaja keskeyttää työnteon tästä syystä, on kyseessä työsulku.

Työtaistelutoimenpiteitä voidaan toteuttaa eri tavoin. Esimerkiksi ylityökielto on yksi esimerkki työtaistelutoimenpiteestä.

Työriidan vaikutus päivärahaan

Emme voi maksaa sinulle päivärahaa, jos

  • olet välittömästi joutunut työttömäksi lakon tai työsulun vuoksi

  • olet välillisesti joutunut työttömäksi lakon tai työsulun vuoksi, mutta kyseisen työriidan tarkoituksena on aikaansaada muutoksia myös sinun työ- ja palkkasuhteisiin

Voimme yleisten edellytysten täyttyessä maksaa päivärahaa esimerkiksi silloin, jos palkanmaksu keskeytyy työriidan vuoksi ja

  • olet ollut kokonaan työtön jo ennen työriitaa

  • sinut on lomautettu jo ennen työriitaa (edellyttää, että lomautusilmoitus on annettu ennen työsulkuilmoitusta)

  • työntekosi estää sellainen lakko tai työsulku, jolla ei ole välitöntä eikä välillistä riippuvuussuhdetta sinun työehtoihin tai työoloihin

    • Näissä tilanteissa ei aseteta työttömyysturvalain mukaista omavastuuaikaa

Lakkoavustus

Lakkoavustus on ammattiliiton maksama veroton tai verollinen korvaus. Sitä maksetaan hakemuksesta ammattiliiton jäsenille, joiden palkanmaksu on keskeytynyt lakon vuoksi.

Lakkoavustus ei ole työttömyyskassojen maksama korvaus. YTK on työttömyyskassa, joten YTK:lta et voi hakea lakkoavustusta.

Työnantajan palkanmaksuvelvollisuus

Työsopimuslain mukaan työnantaja on velvollinen maksamaan täyden palkan enintään seitsemän päivän ajalta, jos työnteon estymisen syynä on toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpide, jolla ei ole riippuvuussuhdetta sinun työehtoihinsa tai työoloihinsa. Jos olet YTK-yhdistyksen jäsen, voit tiedustella sieltä tarkemmin työtaistelutoimenpiteen vaikutuksista työnantajan palkanmaksuvelvollisuuteen.

Ajalta, jolta sinulla on lain mukaan oikeus palkkaan, ei voida maksaa ansiopäivärahaa.

Työriidan vaikutus jäsenyyteen työttömyyskassassa

Työtaistelutoimenpiteisiin osallistumisesta jokainen voi päättää itse. Toimenpiteeseen ei ole pakko osallistua. Jos olet liiton jäsen, etkä osallistu työtaistelutoimenpiteeseen, voi liitto säännöistään riippuen päättää jäsenyytesi liitossa. Työttömyyskassan jäsenyyttä ei tällä perusteella voida päättää.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkempaa palautetta. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Kiitos palautteestasi! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkemmin, millaista tietoa olisit kaivannut. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.