Miten loma vaikuttaa lomautetun ansiopäivärahaan?

Lomautuksen, loman ja ansiopäivärahan suhde on monipolvinen juttu, joka voi vaikuttaa haasteelliselta ymmärtää. Tässä kuitenkin meidän neuvomme siitä, miten homma toimii. 

Miten loma vaikuttaa lomautetun ansiopäivärahaan?

Loma voi estää päivärahan maksamisen kokonaan tai se voi vähentää maksettavan ansiopäivärahan määrää. Se miten mikäkin vaikuttaa, riippuu siitä, perustuvatko lomasta maksetut korvaukset koko- vai osa-aikatyöhön.

 1. Vuosiloma-ajan palkka: Voit pitää lomat lomautuksen aikana. Jos lomaoikeus perustuu kokoaikatyöhön, ei sinulla ole oikeutta ansiopäivärahaan siltä ajalta, jolla loman pidät.  

  Silloin, kun vuosilomaoikeus perustuu osa-aikatyöhön, otamme vuosiloma-ajan palkan huomioon sovittelussa, kun vuosilomapalkka sinulle maksetaan. Osa-aikatyöhön perustuva vuosilomapalkka vähentää siis sinulle maksettavaa ansiopäivärahaa silloin kuin lomapalkka maksetaan riippumatta siitä, milloin loman pidät. 
 2. Lomaraha ja lomaltapaluuraha: ​​​​​​​Kokoaikatyön palkkaan perustuvat lomarahat ja lomaltapaluurahat eivät vaikuta ansiopäivärahaan. Ne kuitenkin usein liittyvät vuosilomapalkkaan, jolloin ansiopäivärahan maksaminen voi estyä siitä syystä. 

  Osa-aikatyön palkkaan perustuvan lomarahan ja lomaltapaluurahan otamme huomioon maksuajankohdan sovittelujakson tulona riippumatta siitä, miltä ajalta ne on ansaittu tai milloin olet loman pitänyt.
 3. Lomakorvaus: Yli kaksi viikkoa kestäneeseen kokoaikatyöhön perustuva lomakorvaus ei vaikuta päivärahaan ollenkaan.

  Osa-aikatyöhön tai alle kaksi viikkoa kestäneeseen kokoaikatyöhön perustuvan lomakorvauksen otamme huomioon sovittelussa maksamisajankohdan tulona. Tällaiset lomakorvaukset vähentävät sinulle maksettavaa ansiopäivärahaa riippumatta siitä, miltä ajalta ne on ansaittu tai milloin olet loman pitänyt.

  ​​​​​​​Lomakorvaus maksetaan työsuhteen päättyessä, joten on harvinaista, että tällaisia eriä maksetaan lomautuksen aikana. Tällainen tilanne voi kuitenkin syntyä esimerkiksi silloin, jos olet tehnyt toista työtä, joka päättyy lomautuksen aikana.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!