Miten loma vaikuttaa työttömän ansiopäivärahaan?

Lomiin liittyy erilaisia korvauksia ja käytäntöjä. Enimmäkseen ne eivät vaikuta työttömälle maksettavaan ansiopäivärahaan.

Miten loma vaikuttaa työttömän ansiopäivärahaan?

Sinulla saattaa työsuhteen päättyessä olla pitämättömiä lomia. Jos et ehdi lomia pitää ennen työsuhteen päättymistä, työnantaja maksaa sinulle lomakorvausta pitämättömistä lomista. Tällainen lomakorvaus ei vaikuta ansiopäivärahan maksamiseen, mutta lomakorvausta ei myöskään huomioida päivärahan määrää laskettaessa.

Jos ehdit pitämään lomat ennen työttömyyttä, sinulle maksetaan työsuhteen aikana normaalisti vuosilomapalkkaa, joka huomioidaan ansiopäivärahan määrä laskettaessa.

Jos olet kokonaan työtön, sinulla ei voi samaan aikaan olla lomaa työsuhteessa. Sen sijaan tehdessäsi osa-aikatyötä, sinulla voi olla lomaa tai siihen liittyviä korvauksia työttömyyden aikana.  Otamme osa-aikatyöstä maksetun lomapalkan huomioon ansiopäivärahan määrää laskettaessa, jos lomapalkka perustuu osa-aikatyöhön, joka täyttää työssäoloehdon eli viikkotyötunteja on ollut vähintään 18 tuntia / viikko. 

  1. Vuosiloma-ajan palkka: Jos saisit kokoaikatyöhön perustuvaa lomapalkkaa työttömyyden aikana, ei sinulla olisi oikeutta ansiopäivärahaan. Tällainen tilannetta ei kuitenkaan ole mahdollinen, koska vuosilomapalkka maksetaan työsuhteen aikana. 

    Silloin, kun vuosilomaoikeus perustuu osa-aikatyöhön, otamme vuosiloma-ajan palkan huomioon sovittelussa, kun vuosilomapalkka sinulle maksetaan. Osa-aikatyöhön perustuva vuosilomapalkka vähentää siis sinulle maksettavaa ansiopäivärahaa silloin kuin lomapalkka maksetaan riippumatta siitä, milloin loman pidät. 
  2. Lomaraha ja lomaltapaluuraha: ​​​​​​​Kokoaikatyön palkkaan perustuvat lomarahat ja lomaltapaluurahat eivät vaikuta ansiopäivärahaan. Käytännössä tällaisia eriä ei ole, koska nämä erät liittyvät työsuhteen aikana pidettyihin lomiin. 

    Osa-aikatyön palkkaan perustuvan lomarahan ja lomaltapaluurahan otamme huomioon maksuajankohdan sovittelujakson tulona riippumatta siitä, miltä ajalta ne on ansaittu tai milloin olet loman pitänyt.
  3. Lomakorvaus: Yli kaksi viikkoa kestäneeseen kokoaikatyöhön perustuva lomakorvaus ei vaikuta päivärahaan ollenkaan.

    Osa-aikatyöhön tai alle kaksi viikkoa kestäneeseen kokoaikatyöhön perustuvan lomakorvauksen otamme huomioon sovittelussa maksamisajankohdan tulona. Tällaiset lomakorvaukset vähentävät sinulle maksettavaa ansiopäivärahaa riippumatta siitä, miltä ajalta ne on ansaittu.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!