Miten luontoisedut vaikuttavat ansiopäivärahaan?

Veronalaisilla luontoiseduilla on vaikutusta, kun laskemme ansiopäivärahan suuruutta. Veronalaiset luontoisedut otetaan myös huomioon tulojen sovittelussa silloin, kun olet oikeutettu soviteltuun ansiopäivärahaan. 

Veronalaista vai ei?

Luontoisetuuksia työsuhteissa ovat esimerkiksi asuntoetu, sähkön käyttöoikeus, autotallietu, ravintoetu, täysihoitoetu, autoetu, matkapuhelinetu, polkupyöräetu ja työsuhdematkalippu.

Siltä osin, kun edut ovat veronalaisia, ne ovat työttömyysturvan näkökulmasta ansiotuloa ja niillä on vaikutusta työttömyysturvassa. Vain siis veronalaisilla luontoiseduilla on vaikutusta ansiopäivärahan määrään. 

Osa luontoiseduista on tavanomaisia ja kohtuullisia henkilökuntaetuja ja siksi ne ovat täysin verottomia. Tällaisia etuja emme ota huomioon ansiopäivärahassa. Tällaisia etuja voivat olla esimerkiksi työterveyshuolto, henkilökunta-alennus, merkkipäivä- tai vähäinen muu lahja, virkistysedut tai työnantajan järjestämä yhteiskuljetus työmatkoilla.

Ansiopäivärahan laskeminen

Kun laskemme ansiopäivärahasi suuruuden, otamme huomioon kaikki veronalaiset luontoisedut.

Sovittelu

Jos olet oikeutettu soviteltavaan ansiopäivärahaan, otamme veronalaisen luontoisedun huomioon. Silloin luontoisetu vähentää maksettavan ansiopäivärahan määrää. 

Se oletko sovittelun piirissä, riippuu siitä, millä tavalla lomautuksesi toteutuu tai onko sinulla tuloa osa-aikatyöstä, alle kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä tai sivutoimisesta yritystoiminnasta. 

Kyseessä ei ole sovittelutilanne eli luontoisetu ei vähennä ansiopäivärahan määrää hakujaksolla, jos: 

  • olet kokonaan työtön tai sinut on lomautettu kokoaikaisesti. Vaikka sinulla säilyisi työttömyyden tai lomautuksen aikana työsuhteeseen kuuluva luontoisetu, sillä ei ole vaikutusta; 

  • sinut on lomautettu työviikkoa lyhentämällä. Vaikka sinulla säilyisi lomautuksen aikana työsuhteeseen kuuluva luontoisetu, sillä ei ole vaikutusta. 

Kyseessä on sovittelutilanne ja luontoisetu vähentää ansiopäivärahan määrää hakujaksolla, jos:

  • sinut on lomautettu työpäivää lyhentämällä. Luontoisedun verotusarvo sovitellaan ansiopäivärahaa maksettaessa; 

  • sinut on lomautettu kokoaikaisesti tai työviikkoa lyhentämällä, mutta teet omalle tai vieraalle työnantajalle osa-aikatyötä. Luontoisedun verotusarvo sovitellaan ansiopäivärahaa maksettaessa;

  • sinulla on tuloa osa-aikatyöstä, alle kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä tai sivutoimisesta yritystoiminnasta. Luontoisedun verotusarvo sovitellaan ansiopäivärahaa maksettaessa. 

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!