Miten sairastuminen tai työkyvyttömyys vaikuttavat ansiopäivärahaan?

Sairastuminen ja loukkaantumiset ovat ikäviä asioita, jotka voivat osua kenen tahansa kohdalle. Pienillä flunssilla ja loukkaantumisilla ei ole vaikutusta päivärahaoikeuteen. Sairaalahoitoa vaativat tilanteet ja työkyvyttömyys voivat kuitenkin tuntua myös työttömyysturvan puolella.

Mitä tehdä, jos työttömyysetuuden hakijana sairastut tai loukkaannut?

Lyhytaikainen sairastuminen tai pieni loukkaantuminen eivät vaikuta etuusoikeuteen. Käy tarvittaessa lääkärillä ja hoida itsesi kuntoon. Merkitse päivärahahakemukseen kuitenkin tiedoksi, että olet ollut sairaana ja varaudu toimittamaan meille pyydettäessä lääkärintodistus.

Jos sairaus kestää yli 10 päivää, merkitse päivärahahakemukseen tiedoksi, että olet ollut sairaana ja hae sairauspäivärahaa Kelasta.

Jos sairastuminen tai loukkaantuminen on niin vakavaa, että joudut sairaalaan tai muuhun laitoshoitoon, ilmoita myös siitä hakemuksessa. Kun olet laitoshoidossa, et lain mukaan ole työmarkkinoiden käytettävissä. Tällaisella ajalla sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan.

Työkyvyttömyys

Jos olet työkyvytön, sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan.

Teemme ratkaisun työkyvyttömyydestäsi sen perusteella, onko sinut todettu sairausvakuutuslain tai kansaneläkelain mukaisesti työkyvyttömäksi. Toisin sanoen työttömyyskassa ei tee päätöstä siitä, oletko työkyvytön vai et.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että emme arvioi työkyvyttömyyttä pelkän lääkärintodistuksen perusteella. Lääkärintodistuksen mukaan voit olla työkyvytön, mutta jos asiasta ei ole Kelan tai eläkeyhtiön ratkaisua, emme voi todeta sinua työkyvyttömäksi tai terveeksi. 

Työttömyysturvassa olet työkyvytön myös silloin, jos sinut on todettu sairausvakuutuslain, työeläkelain tai kansaneläkelain mukaisesti työkyvyttömäksi, vaikka näiden lakien perusteella sinulle ei kuitenkaan ole etuutta maksettu. Emme siis voi maksaa ansiopäivärahaa, jos sinut on todettu työkyvyttömäksi, mutta etuus on jätetty maksamatta tulojen vähäisyyden vuoksi tai kun etuutta maksetetaan vasta sen jälkeen, kun työkyvyttömyys on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään 55 päivää. 

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää sellaiselle henkilölle, joka on pysyvästi sokea tai liikuntakyvytön, samoin kuin henkilölle, joka sairautensa, vikansa tai vammansa vuoksi on pysyvästi niin avuttomassa tilassa, ettei voi tulla toimeen ilman toisen henkilön apua. Tällaisissa tilanteissa työkyvyttömyys ei estä ansiopäivärahan maksamista. Työkyvyttömyyseläke kuitenkin vähennetään työttömyysetuudesta.

Poikkeus työkyvyttömyyden pääsääntöön

Työkyvyttömyys ei estä ansiopäivärahan maksamista, jos olet:

  1. Saanut sairauspäivärahaa enimmäisajan.
  2. Olet edelleen terveydellisistä syistä kykenemätön työhösi.
  3. Työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on vireillä tai hylätty.

Tätä poikkeusta sovelletaan vain, jos nämä kaikki kolme edellytystä täyttyvät. Jos työsuhteesi on voimassa, edellytetään lisäksi, että työnantajalla ei ole tarjolla työkykyäsi vastaavaa työtä.

Sairauspäivärahan omavastuuaika

Sairauspäivärahaa voidaan maksaa työkyvyttömyyden ajalta lukuun ottamatta omavastuuaikaa todetun työkyvyttömyyden alussa. Sairauspäivärahan omavastuuaika on työkyvyttömyyden alkamispäivä ja yhdeksän sitä lähinnä seuraavaa arkipäivää. Arkipäiviin lasketaan myös lauantait, mutta ei arkipyhiä.

Voimme maksaa ansiopäivärahaa sairauspäivärahan omavastuuajalta vain, jos olet saanut ansiopäivärahaa välittömästi ennen sairauspäivärahan omavastuuajan alkamista. 

Ansiopäiväraha ja korona

  1. Jos olet työtön, ei koronaviruksen aiheuttama epidemia lähtökohtaisesti muuta tilannettasi työttömyysturvan suhteen. Jatka työhakua normaalisti ja lähetä päivärahahakemukset kuten ennenkin.
  2. Jos saat ansiopäivärahaa ja sairastut, jatka päivärahan hakemista normaalisti. Lyhytaikainen sairastuminen ei vaikuta oikeuteesi saada työttömyyskorvausta.
  3. Jos sairaus kestää yli 10 päivää, merkitse päivärahahakemukseen tiedoksi, että olet ollut sairaana ja hae sairauspäivärahaa Kelasta.
  4. Jos sairastuminen on niin vakavaa, että joudut sairaalaan tai muuhun laitoshoitoon, ilmoita myös siitä hakemuksessa. Kun olet laitoshoidossa, et lain mukaan ole työmarkkinoiden käytettävissä. Tällaisella ajalla sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan.

Lue lisää koronan vaikutuksesta ansiopäivärahaan eri tilanteissa.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkempaa palautetta. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Kiitos palautteestasi! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkemmin, millaista tietoa olisit kaivannut. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.