Miten tukipaketti eli kultainen kädenpuristus vaikuttaa ansiopäivärahaan?

Kun sovit työnantajan kanssa työsuhteen päättämiseen liittyvästä korvauksesta, voi silla olla vaikutusta ansiopäivärahan maksamiseen.

​​​​​​​Työttömyysturvassa "eroraha, "tukipaketti" tai "kultainen kädenpuristus" on "jaksotettavaa taloudellista etuutta". Se tarkoittaa, että ansiopäivärahaa ei voida maksaa ajalta, jota taloudellinen etuus henkilön palkkana vastaa. Jos eroraha vastaa esimerkiksi kuuden kuukauden palkkaa, ei ansiopäivärahaa voida kuuteen kuukauteen työsuhteen päättymisestä lukien maksaa. 

Jaksotettava taloudellinen etuus

Työttömyysturvalain mukaan "työnantajalta saatu taloudellinen etuus, joka perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen, työsuhteen päättymiseen liittyvään sopimukseen tai muuhun vastaavaan järjestelyyn, estää työttömyysetuuden myöntämisen ajalta, jolle etuus jaksotetaan työsuhteen päättymisestä lukien henkilön viimeisimmästä työsuhteesta saaman palkan perusteella."

Kun työsuhde päätetään yhteisellä sopimuksella, on tavanomaista, että työnantaja maksaa korvauksen. Työnantajalla ei ole lakiin perustuvaa velvollisuutta maksaa korvausta. Kyseessä on työnantajan ja työntekijän välinen yhteinen sopimus työsuhteen päättämisestä ja sopimuksen ehtona voi olla työnantajan maksama korvaus.

Korvauksen ei tarvitse olla rahaa. Esimerkiksi työpuhelin tai tietokone voivat olla osa sopimusta. Työttömyysturvan näkökulmasta nämäkin ovat taloudellista etuutta, joka on huomioitava. Ainoastaan työnantajan hankkima koulutus on etu, jota ei huomioida. Tyypillisesti korvaus on kuitenkin rahaa.

Varmista, ettet menetä ansiopäivärahaa

Kun saat työnantajalta sopimukseen perustuvaa taloudellista etuutta työsuhteen päättyessä, voit tuntea houkutusta jättää ilmoittautumisen TE-toimistoon välistä. Tässä on riski. Jos myöhemmin haet ansiopäivärahaa, meidän pitää tarkistaa, oletko ollut työmarkkinoilla viimeisen kuuden kuukauden aikana. Jos olet esimerkiksi pitänyt puoli vuotta "omaa lomaa" erorahan turvin, etkä ole ollut työnhakijana TE-toimistossa, on mahdollista, että olet ollut kuusi kuukautta pois työmarkkinoilta ilman pätevää syytä. Silloin menetät keräämäsi työssäoloehdon, emmekä me voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa.

Muista siis aina ilmoittautua TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Tee näin, vaikka olisit saanut erorahan.

Vaikka emme voi erorahan vuoksi maksaa ansiopäivärahaa, voit silti hakea ansiopäivärahaa. Tässä on se hyvä puoli, että saat päätöksen, jossa määritellään tarkalleen, kuinka pitkään päivärahaa ei voida maksaa. Samalla saamme myös täydennettyä työssäoloehtotiedot, jolloin hakemuksesi käsittely on joutuisampaa, jos haet ansiopäivärahaa erorahan jälkeen. Kun saat päätöksen, voit myös tarkistaa, olemmeko huomioineet oikein sinulle maksetun erorahan. Joissain tilanteessa voi olla epäselvää, onko kyse esimerkiksi vahingonkorvauksesta vai jaksotettavasta taloudellisesta etuudesta. Jos olet meidän kanssamme eri mieltä saamasi taloudellisen etuuden luonteesta, voimme heti tarkistaa asian. Jos erimielisyyttä jää, voit hakea muutosta päätökseen.

Miltä ajalta eroraha estää ansiopäivärahan maksamisen?

Perusperiaate on se, että ansiopäivärahaa ei voida maksaa ajalta, jota taloudellinen etuus henkilön palkkana vastaa. Peukalosääntö on siis, että kun eroraha vastaa esimerkiksi kuuden kuukauden palkkaa, ei ansiopäivärahaa voida kuuteen kuukauteen työsuhteen päättymisestä lukien maksaa.

Varsinainen taloudellisen etuuden jaksotus on kuitenkin tarkempi toimenpide ja siinä jaksotuksen pituus lasketaan päivissä. Jaksotus tehdään jakamalla taloudellinen etuus viimeisimmän työsuhteen päiväpalkalla. Palkka määritetään kuten ansiopäivärahan perusteena oleva palkka, mutta tuloista ei tehdä lakisääteistä vähennystä.

Esimerkki: Jaksotuksen laskeminen

Henkilö sopii työsuhteen päättämisestä ja sopimukseen kuuluu noin kuuden kuukauden palkkaa vastaava korvaus 16 000 euroa.

Ennakonpidätyksenalainen palkka työssäoloehdon täyttävällä jaksolla on 18 750 €. Jaksolla on 130 työpäivää ja ansioihin sisältyy lomakorvaus 2 500 €.

Ensin vähennämme palkasta (18 750 €) lomakorvauksen (2 500 €). Jäljelle jää 16 250 €.

Tämä jaetaan jaksoon sisältyvillä laskennallisilla työpäivillä (130). Näin saadaan päiväpalkka, joka on 125 €.

Jaksotuksen pituus lasketaan jakamalla taloudellinen etuus (16 000 €) päiväpalkalla (125 €).

Jaksotuksen pituus on 128 päivää. Jos jaksotuksen pituutta laskiessa ei päästä tasalukuun, päivien lukumäärä pyöristetään alaspäin.

Jaksotusaika kuluu enintään viisi päivää kalenteriviikossa. Siten jaksotusaika on kalenterijaksona pidempi. Esimerkiksi 128 jaksotuspäivää kuluu kalenterijaksolla 10.2.2021-8.8.2021. Kalenteripäiviä kyseisellä jaksolla on 180. 

18 750,00 € - 2 500,00 € = 16 250,00 €
16 250,00 € ÷ 130 p = 125 €/p
16 000 € / 125 €/p = 128 p

Jaksotuksen pituus on 128 maksupäivää, mikä kalenterissa vastaa 180 päivää. Kuuden kuukauden palkkaa vastaava talaoudellinen etuus estää ansiopäivärahan maksamisen noin kuuden kuukauden ajalta.

Kaikki ei ole sitä, miltä se näyttää

Kun puhutaan "erorahasta" voidaan tarkoittaa monia eri asioista. Kyseessä voi olla esimerkiksi irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus. Tällainen palkkaerä ei ole jaksotettavaa taloudellista etuutta, vaikka se voi estää muuten ansiopäivärahan maksamisen. Voi myös olla, että työnantaja maksaa sinulle työsuhteen päättymisen yhteydessä provisiota, bonusta, tulospalkkiota tai viivästyneenä maksettavaa palkkaa. Nämä on ansaittu työsuhteen aikana, eivätkä ne ole jaksotettavaa taloudellista etuutta, vaikka ne voit ne ymmärtää osaksi "erorahaa".

Voi kuitenkin olla, että saat ennen työsuhteen päättymistä palkankorotuksen tai muun bonuksen, joka ei perustu tehtyyn työhön. Tällainen raha voi olla tarkoitettu ja sovittu nimenomaan korvaukseksi työsuhteen päättymisestä. Jos tällainen ylimääräinen palkankorotus ei perustu esimerkiksi työn lisääntymiseen tai toimenkuvan muutokseen, se on jaksotettavaa taloudellista etuutta.

Edellä mainittu voi aiheuttaa hämmennystä, varsinkin kun työntekijän normaaleihin velvollisuuksiin kuuluva, mutta mahdollisesti tavanomaista merkittävämpi tuotannon lopettamiseen liittyvä työpanos ei vielä riitä osoittamaan sitä, että kyseessä olisi jaksottamatta jäävä palkkio.

Edellä mainitut seikat liittyvät tyypillisesti tilanteisiin, joissa työnantaja haluaa varmistaa, että työntekijät pysyvät töissä toiminnan loppumiseen asti. Tällaiset sitouttamispalkkiot eivät ole palkkaa tehdystä työstä, vaan osa työsuhteen päättämiseen liittyvää järjestelyä. Siten ne ovat työttömyysturvassa jaksotettavaa taloudellista etuutta.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!