Omavastuuaika

Omavastuuaika on työttömyyden tai lomautuksen alussa oleva aika, jonka ajalta emme voi maksaa päivärahaa. Omavastuuaika on se aika, jonka olet työttömänä työnhakijan viittä täyttä työpäivää vastaavan ajan. Puhekielessä omavastuuaikaan viitataan joskus karenssilla.

​​​​​​​Muista kuitenkin hakea ansiopäivärahaa työttömyyden alusta. Omavastuuaika kuluu vasta hakemuksen ajalla.

Mikä on omavastuuaika?

Kun työssäoloehdon täyttymisen jälkeen haet ensimmäisen kerran päivärahaa, voimme maksaa päivärahaa vasta sen jälkeen, kun olet ollut työttömänä työnhakijana yhteensä viittä täyttä työpäivää vastaavan ajan enintään kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Tätä aikaa kutsutaan omavastuuajaksi.

Miten omavastuuajan kuluminen lasketaan?

Omavastuuaika lasketaan vain hakemuksen ajalta ja me teemme sen. Älä siis jätä hakematta ajatellen, että omavastuuajalta ei makseta.

Omavastuupäiviä ei lasketa viikonlopuilta, joten viiden päivän kuluminen lasketaan käytännössä arkipäivissä. Jos siis haet päivärahaa esimerkiksi keskiviikosta alkaen, kuluu viiden päivän omavastuuaika ke - pe sekä seuraavan viikon ma - ti.

Jos työskentelet osa-aikaisesti tai sinut on lomautettu lyhennetylle työpäivälle, lasketaan omavastuuajan kuluminen tehtyjen työtuntien ja enimmäistyöajan erotuksesta. Tämä johtuu siitä, että omavastuuaika on viisi täyttä työpäivää vastaava aika. Näissä tilanteissa omavastuuaika voi kalenteripäivissä olla enemmän kuin viisi päivää.

Viiden omavastuupäivän tulee kertyä enintään kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Yli kahdeksan viikon takaisia omavastuupäiviä emme voi enää huomioida. Jos siis esimerkiksi keräät kahdeksan viikon aikana neljä omavastuupäivää ja saat viidennen omavastuupäivän vasta yhdeksännellä viikolla, on kerättyjen omavastuupäivien määrä yhä neljä, koska ensimmäisellä viikolla kerättyä omavastuupäivää ei voida enää laskea mukaan.

Omavastuuajan kertyminen osa-aikatyössä

Jos olet kokonaan työtön, on omavastuuajan kerääminen helposti ymmärrettävissä, koska jokainen työttömyyspäivä kerää yhden täyttä työpäivää vastaavan omavastuupäivän. Viisi tällaista päivää, ja omavastuuaika on koossa.

Sen sijaan osa-aikatyön tilanteissa homma on mutkikkaampi, koska laskemme omavastuuajan tunneissa. Teemme näin, koska meidän pitää selvittää, milloin olet ollut työttömänä viittä täyttä työpäivää vastaavan ajan.

Jos esimerkiksi kokoaikatyöntekijän työaika alallasi on kahdeksan tuntia päivässä, on viittää täyttä työpäivää vastaava aika 40 tuntia (5 x 8).  Jos tällaisessa tilanteessa teet osa-aikatyötä neljä tuntia, voimme siltä päivältä laskea omavastuuaikaan 4 tuntia eli puoli päivää. Tämä on siis se aika, jonka olet kyseisenä päivänä ollut työttömänä kokoaikatyöhön verrattuna.

Saadaksesi kokoon viittä täyttä työpäivää vastaavan ajan työttömänä, eli tässä tapauksessa 40 tuntia, tarvitset esimerkin mukaisia päivä kymmenen. Eli kymmenen päivää neljän tunnin osa-aikatyötä, koska silloin olet kokoaikatyöhön verrattuna ollut työttömänä 40 tuntia, mikä vastaa viittä täyttä työpäivää.

Tarvittava tuntimäärä riipu alasi enimmäistyöajasta. Tyypillisesti se on 37,5 tai 40 tuntia viikossa. 

Omavastuuaika ja maksamisen esteet

Omavastuupäiviksi ei lasketa niitä päiviä, joiden ajalta et täytä työvoimapoliittisia edellytyksiä. Jos siis et ole työtön tai työnhaku ei ole voimassa, ei omavastuuaikaa kerry.

Omavastuupäiviksi ei myöskään lasketa niitä päiviä, joiden ajalle on määrätty karenssi eli korvaukseton määräaika.

Lisäksi omavastuuaika ei kulu sellaiselta ajalta, jolta maksamiselle on joku muu yleinen este kuten esimerkiksi työkyvyttömyys tai irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus. 

Voiko omavastuuaika tulla uudestaan?

Omavastuuaika asetetaan kerran yhtä ansiopäivärahan enimmäismaksuaikaa kohden. Jos siis jäät uudelleen työttömäksi, et ole täyttänyt uutta työssäoloehtoa ja vanhaa enimmäismaksuaikaa on vielä jäljellä, ei uutta omavastuuaikaa aseteta.

Omavastuuaika tulee uudestaan silloin, kun täytät työssäoloehdon uudelleen ja enimmäismaksuaikasi alkaa alusta.

Tähän on olemassa poikkeus. Omavastuuaikaa ei aseteta uudelleen, jos enimmäismaksuaika alkaisi vuoden kuluessa edellisen enimmäisajan alkamisesta ja jos omavastuuaika on jo edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa asetettu.

Omavastuuaika asetetaan pääsääntöisesti siis enintään vain kerran vuodessa.

​​​​​​​Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa omavastuuaika ei kulu kokonaan enintään kahdeksan kalenteriviikon aikana. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, jos sinut lomautetaan vain lyhyille pätkille kerrallaan. Silloin omavastuuaika voi käytännössä tulla uudestaan myös vuoden sisällä.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!