Omavastuuaika

Omavastuuaika on työttömyyden tai lomautuksen alussa oleva aika, jonka ajalta emme voi maksaa päivärahaa.

Mikä on omavastuuaika?

Kun työssäoloehdon täyttymisen jälkeen haet ensimmäisen kerran päivärahaa, voimme maksaa päivärahaa vasta sen jälkeen, kun olet ollut työttömänä työnhakijana yhteensä viittä täyttä työpäivää vastaavan ajan enintään kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Tätä aikaa kutsutaan omavastuuajaksi.

Omavastuuaika oli koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen aikana viisi päivää ja sen ajalta meillä oli mahdollisuus maksaa päivärahaa. Tämä poikkeus ei enää ole voimassa. Lue lisää.

Miten omavastuuajan kuluminen lasketaan?

Omavastuupäiviä ei lasketa viikonlopuilta, joten viiden päivän kuluminen lasketaan käytännössä arkipäivissä. Jos siis haet päivärahaa esimerkiksi keskiviikosta alkaen, kuluu viiden päivän omavastuuaika ke - pe sekä seuraavan viikon ma - ti.

Jos työskentelet osa-aikaisesti tai sinut on lomautettu lyhennetylle työpäivälle, lasketaan omavastuuajan kuluminen tehtyjen työtuntien ja enimmäistyöajan erotuksesta. Tämä johtuu siitä, että omavastuuaika on viisi täyttä työpäivää vastaava aika. Näissä tilanteissa omavastuuaika voi kalenteripäivissä olla enemmän kuin viisi päivää.

Viiden omavastuupäivän tulee kulua enintään kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Jos viiden päivän omavastuuaika ei kulu kokonaisuudessaan sinä aikana, alkaa omavastuuaika alusta.

Omavastuuaika ja maksamisen esteet

Omavastuupäiviksi ei lasketa niitä päiviä, joiden ajalta ei täytä työvoimapoliittisia edellytyksiä. Jos siis ei ole työtön tai työnhaku ei ole voimassa, ei omavastuuaika kulu.

Omavastuupäiviksi ei myöskään lasketa niitä päiviä, joiden ajalle on määrätty karenssi eli korvaukseton määräaika.

Lisäksi omavastuuaika ei kulu sellaiselta ajalta, jolta maksamiselle on joku muu yleinen este kuten esimerkiksi työkyvyttömyys tai irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus. 

Voiko omavastuuaika tulla uudestaan?

Omavastuuaika asetetaan kerran yhtä ansiopäivärahan enimmäismaksuaikaa kohden. Jos siis jäät uudelleen työttömäksi, et ole täyttänyt uutta työssäoloehtoa ja vanhaa enimmäismaksuaikaa on vielä jäljellä, ei uutta omavastuuaikaa aseteta.

Omavastuuaika tulee uudestaan silloin, kun täytät työssäoloehdon uudelleen ja enimmäismaksuaikasi alkaa alusta.

Tähän on olemassa poikkeus. Omavastuuaikaa ei aseteta uudelleen, jos enimmäismaksuaika alkaisi vuoden kuluessa edellisen enimmäisajan alkamisesta ja jos omavastuuaika on jo edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa asetettu.

Omavastuuaika asetetaan pääsääntöisesti siis enintään vain kerran vuodessa.

​​​​​​​Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa omavastuuaika ei kulu kokonaan enintään kahdeksan kalenteriviikon aikana. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, jos sinut lomautetaan vain lyhyille pätkille kerrallaan. Silloin omavastuuaika voi käytännössä tulla uudestaan myös vuoden sisällä.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkempaa palautetta. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Kiitos palautteestasi! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkemmin, millaista tietoa olisit kaivannut. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.