Paljonko ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa maksetaan?

Voit arvioida ansiopäivärahasi suuruuden käyttämällä laskuriamme.

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha muodostuu perusosasta (33,66 € ) sekä ansio-osasta.

Ansio-osan suuruus lasketaan palkkasi perusteella laissa määriteltyjen sääntöjen avulla. Laskennassa käytettävä palkka ei siis ole suoraan verrattavissa siihen palkkasummaan, joka sinulle on maksettu.

Huomioimme palkan vähintään työssäoloehdon täyttävältä jaksolta.

Ensin vähennetään osat, joiden ei katsota olevan osa vakiintunutta palkkaa. Näitä voivat olla esim. lomarahat ja lomakorvaukset.

Lisäksi palkkaan tehdään 4,14%:n lakisääteinen vähennys.

Näin saamme laskettua päivärahan perusteena olevan palkan työssäoloehdon täyttävältä jaksolta. Kun palkka jaetaan jaksolla olevien laskennallisten työpäivien lukumäärällä, saamme päiväpalkan. Vasta tämän avulla voimme laskea ansio-osan suuruuden.

Ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta.

Päivärahaa maksetaan enimmillään viideltä päivältä per kalenteriviikko.

Esimerkki 1

Ennakonpidätyksenalainen palkka työssäoloehdon täyttävällä jaksolla on 18 750 €. Jaksolla on 130 työpäivää ja ansioihin sisältyy lomakorvaus 2 500 €.

Ensin vähennämme palkasta (18 750 €) lomakorvauksen (2 500 €). Jäljelle jää 16 250 €.

Teemme lakisääteisen vähennyksen (4,14 % ), jolloin summaksi jää 15 577,25 €.

Tämä jaetaan jaksoon sisältyvillä laskennallisilla työpäivillä (130). Näin saadaan päiväpalkka, joka on 119,83 €.

Päiväpalkasta (119,83 €) vähennämme perusosan (33,66 € ). Erotus (86,17 €) kerrotaan 45 prosentilla, jolloin saadaan ansio-osaksi 38,77 €.

Kun lisäämme perusosaan (33,66 € ) ansio-osan (38,77 €), saamme ansiopäivärahan suuruudeksi 72,43 €.

18 750,00 € - 2 500,00 € = 16 250,00 €
16 250,00 € x 0,9586 = 15 577,25 €
15 577,25 € ÷ 130 = 119,83 €
119,83 € - 33.66 € = 86,17 €
86,17 € x 0,45 = 38,77 €
33,66 € + 38,77 € = 72,43 €


Taitekohta

Jos tulosi kuukaudessa ovat yli 3 197,70 € , on laskenta hieman monimutkaisempi. Tähän taitekohdaksi määriteltyyn summaan (3 197,70 € ) asti päivärahasi ansio-osaan lasketaan 45 % perusosan ylittävästä tulosta. Taitekohdan ylittävästä summasta vastaava osuus on 20 %.

Päivää kohden tämä taitekohdan raja on 148,73 €.

Esimerkki 2

Ennakonpidätyksenalainen palkka työssäoloehdon täyttävällä jaksolla on 28 125 €. Jaksolla on 130 työpäivää ja ansioihin sisältyy lomakorvaus 3 750.

Ensin vähennämme palkasta (28 125 €) lomakorvauksen (3 750 €). Jäljelle jää 24 375 €.

Teemme lakisääteisen vähennyksen (4,14 %), jolloin summaksi jää 23 366 €.

Tämän jaetaan jaksoon sisältyvillä työpäivillä (130). Näin saadaan päiväpalkka, joka on 180 €.

Ensin lasketaan ansio-osa taitekohtaan (3 197,70  €) saakka. Taitekohdan päiväpalkasta (148,73 €) vähennämme perusosan (33,66 € ) . Erotus (115,07 €) kerrotaan 45 prosentilla, taitekohdan alittavan ansio-osan suuruudeksi saadaan 51,78 €.

Taitekohdan ylittävästä palkan osuudesta laskemme ansio-osan vähentämällä päiväpalkasta (180 €) taitekohdan päiväpalkan (148,73 €). Erotuksen (31,27 €) kerromme 20 prosentilla. Ansio-osan taitekohdan ylittävä osa on siis 6,25 €.

Päiväraha saadaan laskemalla yhteen perusosa (33,66 € ), taitekohdan alittava ansio-osa (51,78 €) sekä taitekohdan ylittävä ansio-osa (6,25 €). Näin ansiopäivärahan suuruudeksi saadaan 91,69 €.

28 125,00 € - 3 750,00 € = 24 375,00 €
24 375,00 € x 0,9586 = 23 366,00 €
23 366,00 € ÷ 130 =180,00 €

148,73 € - 33,66 € = 115,07 €
115,07 € x 0,45 = 51,78 €

180,00 € - 148,73 € = 31,27 €
31,27 € x 0,20 = 6,25 €

33,66 € + 51,78 € + 6,25 € = 91,69 €

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkempaa palautetta. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Kiitos palautteestasi! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkemmin, millaista tietoa olisit kaivannut. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.