Peruspäiväraha

Jos jäät työttömäksi, etkä ole työttömyyskassan jäsen, turvataan toimeentulosi Kelan maksamalla peruspäivärahalla tai työmarkkinatuella.

Peruspäiväraha

Jos jäät työttömäksi sen jälkeen, kun olet täyttänyt työssäoloehdon, mutta et ole ollut työttömyyskassan jäsen, voit hakea peruspäivärahaa Kelasta. Peruspäivärahan suuruus ei riipu työtuloistasi, vaan sitä maksetaan aina 37,21 € päivässä enintään viitenä päivänä kalenteriviikossa. 

Peruspäivärahaa voidaan maksaa enintään:

  • 300 päivää, jos sinulla on työhistoriaa alle kolme vuotta

  • 400 päivää, jos työhistoriaa on enemmän kuin kolme vuotta

  • 500 päivää, jos täytät työssäoloehdon 58-vuotiaana ja jos sinulla on 5 vuotta työhistoriaa viimeisen 20 vuoden aikana

Työmarkkinatuki

Jos jäät työttömäksi, etkä ole täyttänyt työssäoloehtoa, voit hakea Kelalta työmarkkinatukea. Voit hakea työmarkkinatukea myös silloin, kun perus- tai ansiopäivärahasi enimmäismaksuaika on tullut täyteen.

Työmarkkinatuen täysi määrä on 37,21 € päivässä. Sitä maksetaan enintään viitenä päivänä kalenteriviikossa. Kestoltaan työmarkkinatukea ei ole rajoitettu.

Työmarkkinatuen myöntämiseen liittyy tarveharkinta. Tämä tarkoittaa sitä, että tulosi vaikuttavat tuen suuruuteen. Myös vanhempiesi tulot vaikuttavat tuen suuruuteen, jos asut heidän kanssaan samassa taloudessa.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!