Ansiosidonnaisen jäsenyys- ja työssäoloehto

Saadaksesi ansiopäivärahaa, sinun on täytettävä työssäoloehto jäsenyysaikana.

Yleiset ehdot

Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan saaminen edellyttää, että olet ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 26  viikkoa ja olet jäsenyyden aikana ollut palkkatyössä vähintään 26 kalenteriviikkoa viimeisen 28 kuukauden aikana. Tätä työssäoloehtoa kerryttävät sellaiset kalenteriviikot, joiden aikana olet työskennellyt vähintään 18 tuntia ja maksettu palkka on ollut alalla sovellettavan työehtosopimuksen mukainen. Lue lisää ansioturvasta.

Työttömyyskassan vaihtaminen

Jos vaihdat työttömyyskassaa, voit ottaa mukaasi jo keräämäsi työssäoloehdon. Tämä onnistuu, jos liityt uuteen työttömyyskassaan kuukauden kuluessa edellisestä kassastasi erottuasi.

Työttömyyskassaa voi siis vaihtaa lennosta, etkä menetä jo keräämääsi työssäoloehtoa. Jos liityt meille, voit valtuuttaa YTK:n hoitamaan erosi edellisessä työttömyyskassassa. Näin homma hoituu varmasti ja helposti.

Tarkastelujakson pidentäminen

Työssäoloehtoa ei tarvitse kerätä yhdenjaksoisesti. Työssäoloehtoon voi kerätä työtä 28 kuukauden tarkastelujakson ajalla. Tämän lisäksi tarkastelujaksoa voidaan pidentää jopa seitsemän vuotta, jos sinulla on hyväksyttävä syy olla poissa työmarkkinoilta. Tämä tarkoittaa, että teet jotain sellaista, jonka vuoksi sinun ei edellytetä olevan työmarkkinoiden käytettävissä.

Hyväksyttäviä syitä olla poissa työmarkkinoilta ovat:

  • sairaus, laitoshoito tai kuntoutus

  • asevelvollisuus tai siviilipalvelus

  • päätoimiset opinnot

  • lapsen syntymä tai enintään 3-vuotiaan lapsen hoito

  • apurahakausi

  • muu näihin verrattava hyväksyttävä syy

Kun olet poissa työmarkkinoilta hyväksyttävästä syystä, voidaan nämä ajat ”hypätä yli” työssäoloehtoa tarkasteltaessa. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että pidät työttömyyskassajäsenyytesi voimassa eli huolehdit jäsenmaksuista.

Esimerkki 1

Alle 3-vuotiaan lapsen hoito on hyväksyttävä syy olla poissa työmarkkinoilta. Työssäoloehtoa tarkasteltaessa se on ylihypättävää aikaa eli työssäoloehtoon kelpaavaa työtä voidaan hakea sitä edeltävältä ajalta.

Työssäoloehtoon voidaan huomioida työtä ylihypättävän ajan takaa.

Esimerkki 2

Myös päätoiminen opiskelu on hyväksyttävä syy olla poissa työmarkkinoilta. Siten esimerkiksi kesätöillä voi opintojen aikana kerätä ansiosidonnaiseen vaadittavan työssäoloehdon. Jos opintojen jälkeen ei heti työllisty, on mahdollisuus hakea ansiopäivärahaa.

Opintojen jälkeen työtön voi saada ansiopäivärahaa, joka perustuu kesätöillä kerättyyn työssäoloehtoon.

Esimerkki 3

Myös asevelvollisuuden ja siviilipalveluksen suorittaminen ovat hyväksyttäviä syitä olla poissa työmarkkinoilta. Työssäoloehtoa tarkasteltaessa se on ylihypättävää aikaa eli työssäoloehtoon kelpaavaa työtä voidaan hakea sitä edeltävältä ajalta.

Jos jäät työttömäksi siirtyessäsi reserviin, voidaan työssäoloehtoon hakea töitä, joita teit ennen palvelusaikaa. Vastaavasti työssäoloehtoa voidaan täydentää palvelusaikaa edeltävillä töillä, jos palvelusajan jälkeiset työt eivät  riitä täyttämään työssäoloehtoa. 

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!