Jäsenen kuolema

Kuolleen henkilön omaisille jää usein surun lisäksi monia maallisia asioita hoidettavaksi. Kokosimme tähän neuvoja, miten hoitaa työttömyysturvaan liittyvät asiat loppuun.

Jäsenyys työttömyyskassassa

Päivitämme vuosittain jäsentemme osoitetietoja. Tässä yhteydessä saamme väestörekisterin kautta tiedon jäsenen kuolemasta, jolloin voimme poistaa jäsenyyden, emmekä enää lähetä jäsenmaksua.

Ajankohdista riippuen on kuitenkin mahdollista, että meillä ei vielä ole tietoa jäsenen kuolemasta. Tässä tapauksessa meiltä lähtee jäsenmaksulasku normaalisti. Omaisena voit olla meihin yhteydessä ja ilmoittaa asiasta, jolloin teemme tarvittavat muutokset jäsenmaksulaskuun.

Jäsenmaksun maksamisella voi olla vaikutusta keskeneräisiin ansiopäiväraha-asioihin. Me tarkastamme asian ja neuvomme, miten pitää toimia, jos keskeneräisiä asioita on. 

Ansiopäiväraha-asiat

Hakijalla voi olla oikeus ansiopäivärahaan kuolinpäiväänsä asti. Tästä johtuen ansiopäivärahaa voidaan hakijan kuoltua joutua hakemaan kuolemaa edeltävältä ajalta kuolinpesän nimissä. On myös mahdollista, että liikaa maksettua etuutta joudutaan perimään takaisin henkilön kuoltua tai muutoksenhakuasia on jäänyt kesken.

Kuka voi hoitaa vainajan ansiopäiväraha-asioita?

Henkilön kuoltua puhevaltaa käyttävät yleensä kuolinpesän osakkaat. Lain mukaan kuolinpesän osakkaita ovat perilliset, yleistestamentin saajat sekä usein myös eloonjäänyt puoliso. Avopuoliso ei ole kuolinpesän osakas, ellei hän ole samalla yleistestamentin saaja.

Pesän osakas ja pesänselvittäjä

Pesän osakas voi käyttää puhevaltaa työttömyysturva-asiassa ja hän voi siis hakea työttömyyspäivärahaa ja esimerkiksi valittaa kassan päätöksestä. Kun olet näissä asioissa meihin yhteydessä, meidän tulee ohjeiden mukaan varmistua siitä, että kuolinpesän nimissä toimiva henkilö myös on pesän osakas. Vältämme kuitenkin tarpeetonta byrokratiaa.

Kuolinpesän asioidenhoitoa varten voit tarvittaessa hakea perukirjan osakastietojen vahvistusta Digi- ja väestötietovirastosta. Perukirjan osakastietojen vahvistamisella voidaan näyttää osakasasema. Perillisasema voidaan selvittää myös esimerkiksi väestörekisteritiedoista, virkatodistuksilla tai muulla luotettavalla sukuselvityksellä.

Etuudet voimme maksaa vain pesän tai vainajan nimissä olevalle tilille.

Jos tuomioistuin on määrännyt kuolinpesään pesänselvittäjän, hän käyttää puhevaltaa lain perusteella. Pesänselvittäjällä on siten asemansa perusteella oikeus hakea kuolinpesän puolesta ansiopäivärahaa tai esimerkiksi valittaa antamastamme päätöksestä. Pesänselvittäjä voi osoittaa valtuutuksensa tuomioistuimen päätöksellä. Vaikka kuolinpesä on pesänselvittäjän hallussa, etuus voidaan myös tässä tapauksessa maksaa ainoastaan kuolinpesän tai vainajan nimissä olevalle tilille.

Toimi näin

  1. Sovi kuolinpesän kanssa, kuka hoitaa asioita työttömyyskassan suuntaan.
  2. Ilmoita kuolemasta meille. Päätämme jäsenyyden ja voimme samalla tarkistaa, onko asioita kesken.
  3. Voit olla huoletta. Me neuvomme, jos esimerkiksi päivärahaa voi vielä hakea tai jos takaisinperintä- tai muutoksenhakuasioita on kesken.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkempaa palautetta. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Kiitos palautteestasi! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkemmin, millaista tietoa olisit kaivannut. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.