Jäsenmaksun verovähennys

Tuloverolain mukaan työttömyyskassan jäsenmaksu on tulon hankkimisesta johtuva meno, joten sen voi vähentää verotuksessa. On hyvä huomata, että jäsenmaksua ei vähennetä veroista, vaan se vähennetään tuloista, joista vero lasketaan.

Kun täytät veroilmoitusta tai tarkistat esitäytettyä ilmoitusta, muista, että voit vähentää verotuksessa YTK Työttömyyskassan 99 € euron jäsenmaksun.

Jäsenmaksu verotuksessa

Tuloverolain mukaan jäsenmaksu työttömyyskassaan on tulon hankkimisesta johtuva meno ja se voidaan vähentää verotuksessa. Jäsenmaksun saa vähentää palkkatulosta täysimääräisinä. Siihen ei sovelleta tulonhankkimisvähen­nyksen 750 euron rajaa.

Me ilmoitamme tiedon jäsenmaksustasi suoraan verottajalle. Jäsenmaksu kannattaa kuitenkin tarkistaa, kun tilaat uutta verokorttia tai tarkastat veroehdotusta.

Kuinka suuri vähennys on?

Verotukseesi vaikuttavat tulot, vähennykset sekä asuinkunta ja seurakunta, jonka jäsen olet. Myös ikä, puoliso ja lapset vaikuttavat verotuksessa. Tarkka euromäärä on siten aina yksilökohtainen. Lisäksi valtion veroprogressiot, veroprosentit, kunnallis- ja kirkollisverot sekä yle-vero ja vähennykset sekä niihin vaikuttavat maksut ja kynnysarvot voivat vaihdella vuosittain, joten vastaus kysymykseen myös muuttuu vuosittain.

Mielenkiintoista on se, että kun tulot kasvavat, kasvaa myös vähennyksen euromäärä, jolloin jäsenmaksun kokonaiskustannus pienenee. Suurituloiset periaatteessa siis saavat työttömyyskassan jäsenyyden edullisemmin. Epäoikeudenmukaisuutta tässä ei kuitenkaan ole, kun muistaa, että suurempituloiset maksavat veroja ja työttömyysvakuusmaksuja suhteessa enemmän.

Alla olevassa taulukossa on vähennyksen suuruus vuoden 2023 luvuilla siten, että pelkästään tulot vaihtelevat.

kk palkka €
Vuosipalkka ​​​​ €
(kkpalkka x 13)
Verovähennys €
Jäsenmaksu - vähennys €
2 000
26 000
30,26
68,74
2 250
29 250
38,04
60,96
2 500
32 500
32,54
66,46
2 750
35 750
32,54
66,46
3 000
39 000
44,16
54,84
3 250
42 250
44,18
54,82
3 500
45 500
44,17
54,83
4 000
52 000
44,16
54,84
4 500
58 500
48,05
50,95
5 000
65 000
48,06
50,94

Verojen määrän laskeminen omatoimiesti vaatii googlailua ja verottajan ohjeiden lukemista.

Helpoin tapa arvioida jäsenmaksujen verovaikutusta omilla tiedoilla on kokeilla verottajan laskuria. Sinne voit laittaa omat tiedot ja laskea verot jäsenmaksulla ja ilman.

Esimerkkilaskelma

Verottajan laskurin avulla voi kokeilla erilaisia vaihtoehtoja.

Valitaan esimerkiksi asuinkunnaksi Akaa ja seurakunnaksi Evankelisluterilainen. Otetaan puoliso ja kaksi alaikäistä lasta. Syntymävuodeksi 1974 ja verovuoden (2023)  tulot 40 000 euron kohdalle. Ei muita tuloja. YTK Työttömyyskassan jäsenmaksun lisäksi ei muita vähennyksiä (YTK Työelämän jäsenmaksua ei voi vähentää verotuksessa).

Näillä tiedoilla vuonna 2023 verot olisivat verottajan laskurin mukaan:

Ei jäsenen verot vuodessa:                                 8 171,90 €
YTK:n jäsenen verot vuodessa:                         8 126,53 €

Edellisistä voi laskea, että esimerkkitilanteessa YTK:n jäsenmaksu vähentää maksettavia veroja 45,37 €.

Jäsenyyden kustannus vuonna 2023 (jäsenmaksu - verovähennys) on siten 53,63 € (99 € - 45,37 €). YTK Työelämän jäsenmaksu vuonna 2023 on 24 euroa, jolloin kokonaiskustannus vuonna 2023 on 77,63 € (53,63 € + 24 €).

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!