Kuinka suurta ansiopäivärahaa YTK maksaa?

Työttömyysturvalaki määrittelee työttömyysturvan saamisen edellytykset ja ansiopäivärahan tason. Sinulle siis maksetaan ansiopäivärahaa samoilla edellytyksillä ja samansuuruisena riippumatta siitä, minkä työttömyyskassan jäsen olet.

Esimerkiksi 2 500 €:n kuukausitulolla ansiopäiväraha on bruttona, eli ennen veroja 68,67 € päivässä vuonna 2020. Ansiopäivärahan tasoa eri tuloilla voit arvioida päivärahalaskurillamme.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!