Kuka voi liittyä jäseneksi?

Yleinen työttömyyskassa YTK on avoin kassa. Tämä tarkoittaa sitä, että voit liittyä YTK:hon riippumatta siitä, mikä on ammattisi, millä alalla työskentelet tai mikä on koulutuksesi. Sinun kannattaa liittyä YTK:hon heti ensimmäisenä työpäivänä.

 • Olet työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva palkkatyöntekijä.
  Palkkatyöntekijä on palkansaaja, joka tekee työtä työ- tai virkasuhteessa. ​​​​​​​Yrittäjänä et voi liittyä YTK:hon.

 • Olet liittymishetkellä työssä.
  ​​​​​​​
  Et siis voi liittyä työttömänä tai kokoaikaisesti lomautettuna, palkattomalla sairauslomalla, vanhempainvapaalla tai asepalveluksessa. Työttömänä voi liittyä tietyin rajoituksin vain
  ulkomailta Suomen työmarkkinoille palaava.

 • Osakeyhtiölain mukainen toimitusjohtaja on työttömyysturvalakia sovellettaessa palkansaaja, eli voi liittyä. Toimitusjohtaja on ansioturvan piirissä työttömyyden osalta, mutta toimitusjohtajalle ei voida maksaa ansiopäivärahaa lomautuksen perusteella.

 • Olet alle 68-vuotias.

 • Alaikärajaa liittymiselle ei YTK:n säännöissä ole määrätty. Käytännössä kassan jäsenyydestä ei ole hyötyä alle 18-vuotiaalle, koska ansiopäivärahan työssäoloehto ei kerry alle 18-vuotiaana tehdystä työstä.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!