Voiko YTK Työttömyyskassa erottaa jäseniään?

On tiettyjä tilanteita, joissa voimme erottaa jäsenen. Erottamiseen voi johtaa tilanne, jossa jäsen laiminlyö jäsenyyteen liittyviä velvollisuuksiaan tai jäsen ei enää täytä jäsenyyden ehtoja.

Ennen erottamista kuulemme jäsentä. 

Jäsenyydestä erottaminen

Työttömyyskassalain 4 §:n mukaan voimme jäsentä kuultuamme erottaa jäsenen, joka:

  • on jäseneksi liittyessään antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja;

  • on vilpillisesti ilmoittanut väärin tai salannut jonkin päivärahan saantiin tai sen suuruuteen vaikuttavan seikan;

  • kieltäytyy noudattamasta kassan sääntöjä tai kassan hallituksen antamia ohjeita.

YTK työttömyyskassan hallitus on valtuuttanut kassan toimitusjohtajan tekemään päätökset jäsenen erottamisesta. Ennen erottamista kuulemme jäsentä.

Jäsenyyshakemuksen hylkäämiseen tai jäsenyydestä erottamiseen voit hakea muutosta sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalta.

Jäsenmaksun laiminlyönti 

Tärkein velvollisuutesi jäsenenä on jäsenmaksun maksaminen. Jos jätät jäsenmaksun maksamatta, erotamme sinut jäsenyydestä takautuvasti siitä alkaen, josta jäsenmaksu on maksamatta.

Lähetämme maksamattomasta jäsenmaksusta maksumuistutuksen. Muistutus on samalla työttömyyskassalain tarkoittama kuuleminen, jossa kertaamme jäsenmaksun laiminlyönnin seuraamukset.

Yrittäjäksi siirtyminen

YTK Työttömyyskassa on palkansaajien työttömyyskassa. Jos siirryt yrittäjäksi, ilmoita yritystoiminnan alkamisesta meille. Voit säilyttää jäsenyytesi meillä korkeintaan puolentoista vuoden ajan yritystoiminnan aloittamisesta lukien.

Suosittelemme kuitenkin, että siirryt yrittäjäkassaan heti, kun aloitat yritystoiminnan. Näin vakuutat yritystoimintasi työttömyyden varalle heti sen alkamisesta lukien. Jos jäät YTK työttömyyskassan jäseneksi, päätämme jäsenyytesi, kun olet toiminut päätoimisena yrittäjänä yli 18 kuukautta.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!