Kevytyrittäjän jäsenyys palkansaajakassassa

Kun työskentelet kevytyrittäjänä, olet työttömyysturvassa useimmiten yrittäjä. Yrittäjänä et voi liittyä palkansaajien työttömyyskassaan kuten YTK:hon.

Kevytyrittäjyyden aloittaminen ei kuitenkaan estä jäsenyyden jatkumista YTK:ssa, jos olet alun perin liittynyt jäseneksi palkkatyötä tehdessäsi. 

Jäsenyys YTK:ssa

Voit liittyä meille vain, jos työskentelet palkansaajana. Siksi usein neuvomme, että liity meille viimeistään ensimmäisenä työpäivänä.

Yrittäjänä et voi liittyä meille. Kun työskentelet kevytyrittäjänä, olet tyypillisesti yrittäjä, etkä voi liittyä meille.

Jos työllistyt yhdenjaksoisesti yrittäjänä, voit säilyttää jäsenyyden YTK:ssa enintään 18 kuukauden ajan. Vaikka kevytyrittäjänä olet työttömyysturvassa yrittäjä, on kevytyrittäjänä työskentely tyypillisesti sivutoimista ja keikkaluonteista. Siksi 18 kuukauden raja jäsenyydelle tulee käytännössä vastaan vasta tilanteessa, jossa laajennat toimintaa ja perustat yrityksen toimintaa varten.

Jos olet jo jäsen ja ryhdyt kevytyrittäjäksi 

Jos olet jo meidän jäsenemme, ja aloitat työskentelyn kevytyrittäjänä, voit jatkaa jäsenyyttä normaalisti. Jäsenyys myös kannattaa, sillä jos olet aiemmin kerännyt työssäoloehdon täyteen, voimme maksaa muiden edellytysten täyttyessä sinulle soviteltua päivärahaa.

Kevytyrittäjänä työskentelyllä et voi kerätä uutta työssäoloehtoa, koska  YTK on palkansaajien työttömyyskassa. Yrittäjänä tehtyä työtä ei voida lukea palkansaajan työssäoloehtoon.

Kevytyrittäjä ja palkkatyö

On myös mahdollista, että teet kevytyrittäjän työn ohessa töitä myös palkansaajana. Jos palkkatyötä on riittävästi, eli vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa, voit sillä kerryttää työssäoloehtoa, vaikka samalla työskentelisit kevytyrittäjänä.

Työssäoloehdon kerryttäminen edellyttää, että jäsenyys meillä on työskentelyn aikana voimassa. Sinun ei siis kannatta päättää jäsenyyttä, vaikka aloittaisitkin kevytyrittäjänä.

Kun teet osa-aikatyötä, voit hakea soviteltua päivärahaa. Tämäkin edellyttää jäsenyyttä, joten jäsenyys kannattaa senkin vuoksi pitää voimassa.

Yrittäjäkassa vakuuttaa yrittäjät

Kevytyrittäjänä voit ottaa työttömyysvakuutuksen yrittäjien työttömyyskassasta. Jäsenmaksu yrittäjäkassassa on korkeampi kuin palkansaajakassassa. Näin on, koska yrittäjä rahoittaa työttömyysvakuutuksestaan suuremman osan itse kuin palkansaaja.

Jos työskentelet pienimuotoisesti, ei kevytyrittäjänä välttämättä kannata vakuuttaa itseään yrittäjäkassassa. Jos työskentelet vain vähän, et saa kerättyä yrittäjän työssäoloehtoa.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!