Olenko kevytyrittäjä?

Kevytyrittäjä on käsite, jolla ei ole tarkkaa sisältöä. Esimerkiksi työttömyysturvalaki ei tunne ollenkaan kevytyrittäjää. 

Ansiopäivärahan kannalta ei ole merkitystä sillä, oletko kevytyrittäjä vai et. Sen sijaan merkitystä on sillä, oletko palkansaaja vai yrittäjä. Kevytyrittäjä voi olla näistä kumpi vain, riippuen työtä tekevän kokonaistilanteesta.

Tyypillisesti kevytyrittäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka työskentelee laskutusyrityksen kautta. Usein laskutusyritys ei näissä tilanteissa ole työnantajan asemassa, vaan tarjoaa ainoastaan esimerkiksi laskuttamiseen liittyviä palveluja. Tällaisessa tapauksessa työssä ei ole kyse työsuhteesta, etkä siten ole palkansaaja. 
 
Työttömyysturvalakia sovellettaessa olet yrittäjä, jos olet ansiotyössä ilman työ- tai virkasuhdetta. Kun kevytyrittäjä tyypillisesti tekee ansiotyötä olematta työ- tai virkasuhteessa, on kevytyrittäjä useimmiten yrittäjä. 

Kevytyrittäjä on työttömyysturvassa usein yrittäjä

Kun työskentelet laskutuspalveluyrityksen kautta, olet varmasti törmännyt käsitteeseen ”kevytyrittäjä”. Ehkä olet myös jo itse oppinut ajattelemaan, että olet kevytyrittäjä. Laki ei kuitenkaan vielä tiedä, mikä on kevytyrittäjä. Pohjimmiltaan asia on tulkinnanvarainen. Usein tilanne on kuitenkin sellainen, että laskutusyrityksen kautta työskentelevä henkilö eli ”kevytyrittäjä”, on työttömyysturvassa yrittäjä.

Ajatuskulku menee näin:

Laskutuspalveluyrityksillä on harvoin mahdollisuutta tai halua johtaa ja valvoa työsi suorittamista. Pelkkää laskutuspalvelua tarjoava yritys ei kuitenkaan ole työnantaja-asemassa suhteessa sinuun. Jos työnantajaa ei ole, ei ole myöskään työsuhdetta. Kun työskentelet laskutuspalvelun kautta rahaa vastaan, teet useimmiten ansiotyötä olematta työsuhteessa. Silloin olet yrittäjä, koska yrittäjä on henkilö, joka ”tekee ansiotyötä olematta työsuhteessa tai virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa”.

Kun työskentelet kevytyrittäjänä laskutuspalveluyrityksen kautta, sinun ei tarvitse perustaa yritystä etkä tarvitse Y-tunnusta. Et ehkä siksi miellä itseäsi yrittäjäksi ja siksi sinulle voi tulla yllätyksenä se, että työttömyysturvassa sinut usein määritellään yrittäjäksi.

Erilaisia palveluita

Viime vuosina Suomeen on perustettu useita laskutuspalveluyrityksiä tai yrityksiä, jotka tarjoavat erilaisia ratkaisuja yrittäjänä toimimiseen.

Tyypillisesti laskutuspalveluyritys tarjoaa laskutukseen liittyviä palveluja siten, että et tarvitse y-tunnusta pyörittääksesi yritystoimintaa. On olemassa myös vaihtoehtoja, joissa perustat yrityksen y-tunnukselle, mutta käytät toisen yrityksen palveluja yritystoiminnan hallinnon hoitamiseen.

Näitä erilaisia toimintatapoja voidaan kaikkia markkinoida "kevytyrittäjä" -käsitteen avulla.

Vai sittenkin palkansaaja?

On myös mahdollista, että työn tekemisen olosuhteet ovat sellaiset, että miellät itsesi kevytyrittäjänä yrittäjäksi, mutta olet kuitenkin lakia sovellettaessa palkansaaja. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun laskutuspalvelua tarjoava yritys toimii samalla toimialalla kuin sinä, ja hankkii sinulle toimeksiantoja. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi tarkkaan rajatulla alalla toimivassa osuuskunnassa, jossa on useita saman alan tekijöitä.

Myös vuokratyöntekijät ovat palkansaajia työttömyysturvassa.

On kuitenkin niin, että jotta sinua voitaisiin pitää työsuhteen perusteella palkansaajana, edellytetään, että työsopimuksen toinen osapuoli on työnantaja-asemassa. Yritystä, joka huolehtii pelkästään työn suorittajien kirjanpidosta, laskutuksesta ja palkanmaksusta, ei voida pitää työn suorittajan työnantajana. Tällaiset yritykset eivät usein itse harjoita sitä liiketoimintaa, jota sinä itse teet. Sen sijaan nämä yritykset tarjoavat sinulle jäsenyyteen tai sopimukseen perustuvia tukipalveluja. He esimerkiksi hoitavat laskutuksen ja palkanmaksun sekä mahdollisesti muita lakisääteisiä velvoitteita.

Näillä tukipalveluja koskevilla sopimuksilla ei sinulle kuitenkaan tule työsuhteeseen kuuluvaa henkilökohtaista velvoitetta tehdä työtä laskutuspalveluyritykselle. Työskennellessäsi laskutuspalveluyrityksen kautta hankit toimeksiannot itse. Lisäksi saatat sopia myös hinnoista ja muista ehdoista täysin itsenäisesti. Voit myös tehdä varsinaisen työn omissa tiloissasi tai vastaavasti tilaajan luona. Omistat ehkä itse työvälineesi tai vuokraat ne. Nämä kaikki seikat viittaavat siihen, että et työskentele työsuhteessa.

Työsopimus ei yksinään ratkaise asiaa

Kun työskentelet kevytyrittäjänä, sinua ei voida tulkita palkansaajaksi pelkästään mahdollisen työsopimuksen olemassaolon vuoksi. Työnteon tosiasialliset olosuhteet ratkaisevat ja keskeistä on se, että työsopimuksen toinen osapuoli on työnantajan asemassa sinuun nähden. 

Merkkejä siitä, että kevytyrittäjänä olet palkansaaja

  • Laskutuspalveluyritys toimii samalla toimialalla kuin sinä 

  • Laskutuspalveluyritys hankkii sinulle toimeksiantoja 

  • Työsopimus velvoittaa sinut tekemään töitä laskutuspalveluyritykselle

  • Olet vuokratyöntekijä 

Merkkejä siitä, että kevytyrittäjänä ole yrittäjä

  • Laskutuspalveluyritys toimii eri toimialalla kuin sinä 

  • Hankit toimeksiannot itse 

  • Sopimus laskutuspalveluyrityksen kanssa koskee vain tukipalvelujen tarjoamista, esimerkiksi kirjanpitoa, laskutusta tai palkanmaksua

  • Omistat itse työvälineesi

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!