Voinko kevytyrittäjänä hakea ansiopäivärahaa?

Kevytyrittäjyys ei sinänsä estä ansiopäivärahan maksamista. Kevytyrittäjänä olet työttömyysturvassa usein kuitenkin yrittäjä.

​​​​​​​Yrittäjänä työskentely puolestaan vaikuttaa siihen, voitko olla palkansaajien työttömyyskassan jäsen, miten työssäoloehto kertyy, miten tulot huomioidaan ja missä määrin yrittäjän työskentely muodostuu työvoimapoliittiseksi esteeksi ansiopäivärahan maksamiselle.

Työvoimapoliittiset edellytykset

Kun työskentelet kevytyrittäjänä, olet työttömyysturvassa usein yrittäjä. Tämä vaikuttaa siihen, voidaanko sinulle maksaa työttömyysetuutta vai ei.

TE-toimiston tehtävänä on arvioida, oletko työtön. Et ole työtön, jos työllistyt yritystoiminnassa. Tämä muodostuu ansiopäivärahan maksamisen esteeksi kuitenkin vain, jos työllistyt yritystoiminnassa niin paljon, että se estää sinua vastaanottamasta kokoaikatyötä. Tällaisessa tilanteessa TE-toimisto katsoo sinun olevan päätoiminen yrittäjä. Päätoimisella yrittäjällä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen, eikä sinulle silloin voida maksaa työttömyysetuutta.

Jos työskentelet vain vähän, TE-toimisto voi arvioida sinun olevan työtön, joka työskentelee sivutoimisesti. Sivutoiminen työskentely yrittäjänä ei estä työttömyysetuuden maksamista.

Kun yritystoiminta työllistää sinua sivutoimisesti, voimme maksaa ansiopäivärahan soviteltuna. Tämä tarkoittaa sitä, että huomioimme ansiotulot yritystoiminnasta ansiopäivärahan määrässä. Käytännössä tulot vähentävät jonkin verran etuutta. Voit arvioida työtulojen vaikutusta ansiosidonnaiseen päivärahaan YTK:n laskurilla: ytk.fi/paivarahalaskuri.

Tyypillisesti kevytyrittäjänä työskentely on niin vähäistä, että TE-toimisto on arvioinut kevytyrittäjyyden sivutoimiseksi. Etuuden maksamiselle ei siten ole ollut työskentelemisestä johtuvaa työvoimapoliittista estettä.

4 kuukauden suoja

Jos aloitat yritystoiminnan ollessasi työtön, ei TE-toimisto neljään kuukauteen arvioi työskentelyn vaikutusta työttömyysetuuteen. TE-toimisto kuitenkin selvittää työskentelyn alussa, onko työskentely aloitettu työttömänä vai ei. Tätä neljän kuukauden jaksoa sovelletaan vain kerran yhtä työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaa kohden. Eli uuden neljän kuukauden suojan saa, kun täyttää työssäoloehdon uudestaan ja työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaika alkaa alusta. Neljän kuukauden jälkeen TE-toimisto arvioi edellä kuvatulla tavalla, onko työskentely yrittäjänä päätoimista vai sivutoimista.

TE-toimisto ei kuitenkaan arvioi yrittäjänä toimimisen työllistävyyttä, jos työskentely kestää yhdenjaksoisesti alle kaksi viikkoa. Kevytyrittäjillä tätä kestoa arvioidaan toimeksiantojen pituudella. Vaikka siis eri toimeksiannot seuraisivat toisiaan ilman päivänkään katkosta, ei kaksi viikkoa ylity, kunhan yksittäiset toimeksiannot jäävät kestoltaan alle kahteen viikkoon.

Ovatko muut maksamisen edellytykset kunnossa?

Vaikka TE-toimiston mukaan työttömyysetuuden maksamiselle ei olisi työvoimapoliittista estettä, arvioimme työttömyyskassassa, ovatko muut maksamisen edellytykset kunnossa. Tarkistamme myös, onko maksamiselle muita esteitä.

Keskeisin edellytys ansiosidonnaisen päivärahan maksamiselle on työssäoloehto. Jos työssäoloehto ei täyty, voit hakea Kelasta työmarkkinatukea. Työssäoloehdon suhteen kevytyrittäjä on erikoisessa asemassa. Kun kevytyrittäjä on työttömyysturvassa yrittäjä, ei kevytyrittäjänä tehtyä työtä voida hyväksyä palkansaajan työssäoloehtoon. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että saadaksesi ansiosidonnaista päivärahaa palkansaajien työttömyyskassasta, on sinun pitänyt täyttää työssäoloehto kassassa jo aiemman työ- tai virkasuhteen perusteella.

Jos olet jo aiemmin täyttänyt palkansaajan työssäoloehdon, voit hakea ansiosidonnaista päivärahaa, vaikka työskenteletkin kevytyrittäjänä. Jos esteitä ei ole, voimme maksaa ansiosidonnaista päivärahaa maksaa 300, 400 tai 500 päivän ajan.

Työskentelemällä kevytyrittäjänä et voi täyttää työssäoloehtoa palkansaajakassassa uudelleen. Jos siis työttömyys tai sivutoiminen työskentely jatkuu enimmäismaksuajan jälkeen, siirryt hakemaan työttömyysetuutta Kelasta.

Yrittäjille on oma kassa

Kevytyrittäjänä voit ottaa työttömyysvakuutuksen yrittäjien työttömyyskassasta. Jäsenmaksu yrittäjäkassassa on kuitenkin korkeampi kuin palkansaajakassassa. Näin on, koska yrittäjä rahoittaa työttömyysvakuutuksestaan suuremman osan itse kuin palkansaaja. Jos työskentelet pienimuotoisesti, ei kevytyrittäjänä välttämättä kannata vakuuttaa itseään yrittäjäkassassa, koska jos työskentelet vain vähän, et saa välttämättä saa kerättyä myöskään yrittäjän työssäoloehtoa, vaikka olisit jäsen yrittäjäkassassa. Kysy tästä lisää Yrittäjän työttömyyskassasta yrittajakassa.fi.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkempaa palautetta. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Kiitos palautteestasi! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkemmin, millaista tietoa olisit kaivannut. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.