Kuinka paljon liikkuvuusavustusta voi saada?

Liikkuvuusavustus vastaa suuruudeltaan korottamatonta peruspäivärahaa. 

Liikkuvuusavustusta myönnetään 30, 45 tai 60 kalenteripäivälle riippuen työsuhteen kestosta.

​​​​​​​Jos haet liikkuvuusavustusta koulutukseen joka liittyy työhön, avustuksen kesto määräytyy koulutusta seuraavan työsuhteen pituuden perusteella.  

Liikkuvuusavustuksen suuruus

Avustuksen suuruus on 37,21 € päivässä. 

Korotukset liikkuvuusavustukseen

Jos sinulla on huollettavanasi alaikäisiä lapsia, voimme maksaa liikkuvuusavustukseen lapsikorotusta. Lapsikorotusta yhdestä lapsesta on 7,01 € kahdesta lapsesta yhteensä 10,29 € ja kolmesta tai sitä useammasta lapsesta yhteensä 13,26 € päivässä.

Jos työpaikka sijaitsee tai työhön liittyvä koulutus järjestetään yli 200 kilometrin etäisyydellä aiemmasta asuinpaikastasi, voimme maksaa liikkuvuusavustukseen myös korotusosaa, joka on 5,29 € päivässä.

Liikkuvuusavustuksen enimmäiskesto

Liikkuvuusavustuksen enimmäiskesto riippuu työsuhteen kestosta. Avustusjakso on:

  • 30 kalenteripäivää, jos työsuhteen kesto on vähintään 2 kk
  • 45 kalenteripäivää, jos työsuhteen kesto on vähintään 3 kk
  • 60 kalenteripäivää, jos työsuhteen kesto on vähintään 4 kk

Kalenteripäiviä ovat kaikki viikonpäivät ma-su.

Maksupäivien määrä eri kuin avustusjakson pituus 

Voimme maksaa liikkuvuusavustusta enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa. Enimmäisaika kuitenkin kuluu jokaiselta kalenteripäivältä. Maksupäiviä on siten vähemmän, mitä avustusjakson kesto on. Esimerkiksi 30 päivän avustusjaksolla on kuukaudesta riippuen 20 - 22 maksupäivää.

Osa-aikaisen työn perusteella liikkuvuusavustusta maksetaan vain niiltä päiviltä, jolloin olet ollut töissä. Avustuksen enimmäiskesto kuluu kuitenkin jokaiselta kalenteripäivältä. 

Maksurytmi

Maksamme liikkuvuusavustusta jälkikäteen 4 kalenteriviikon jaksoissa. Ensimmäinen maksu voi olla lyhyemmältä ajalta, mutta se on kuitenkin vähintään 2 kalenteriviikolta.  

Kun saat liikkuvuusavustusta kokoaikatyöhön, on maksupäivä neljän viikon välein perjantaina.  

Osa-aikatyötä tehdessä maksamme liikkuvuusavustusta vain työpäiviltä ja maksu tarkistetaan ansiopäivärahahakemuksen käsittelyn yhteydessä. Katsomme siis toteutuneet työpäivät soviteltavan ansiopäivärahan hakemuksestasi. 

Avustusjaksoa ei voi pidentää

Maksamme avustusta vain työsuhteen ajalta. Avustusjaksot ovat kiinteitä, eikä niitä pidennetä, vaikka liikkuvuusavustuksen maksaminen väliaikaisesti keskeytyisi.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!