Avustuksen suuruus on 33,78 € päivässä.

Avustuksen enimmäiskesto riippuu työsuhteen kestosta. Avustusjakso on:

  • 30 päivää, jos työsuhteen kesto on vähintään 2 kk

  • 45 päivää, jos työsuhteen kesto on vähintään 3 kk

  • 60 päivää, jos työsuhteen kesto on vähintään 4 kk

Avustusta voi saada enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa. Todellisia maksupäiviä on siis vähemmän, mitä avustusjakson kesto on. Esimerkiksi 30 päivän avustusjaksolla on kuukaudesta riippuen 20 - 22 maksupäivää.

Maksamme liikkuvuusavustusta jälkikäteen 4 kalenteriviikon jaksoissa. Ensimmäinen maksu voi olla lyhyemmältä ajalta, mutta se on kuitenkin vähintään 2 kalenteriviikolta. Kun saat liikkuvuusavustusta kokoaikatyöhön, on maksupäivä neljän viikon välein perjantaina. Osa-aikatyötä tehdessä maksamme liikkuvuusavustusta vain työpäiviltä ja maksu tarkistetaan ansiopäivärahahakemuksen yhteydessä.

Avustusta maksetaan vain työsuhteen ajalta. Avustusjaksot ovat kiinteitä, eikä niitä pidennetä, vaikka liikkuvuusavustuksen maksaminen väliaikaisesti keskeytyisi.

Osa-aikaisen työn perusteella liikkuvuusavustusta maksetaan vain niiltä päiviltä, jolloin olet ollut töissä. Avustuksen enimmäiskesto kuluu kuitenkin jokaiselta kalenteripäivältä.

Jos sinulla on huollettavanasi alaikäisiä lapsia, voimme maksaa liikkuvuusavustukseen lapsikorotusta. Lapsikorotusta yhdestä lapsesta on 5,30 € kahdesta lapsesta yhteensä 7,78 € ja kolmesta tai sitä useammasta lapsesta yhteensä 10,03 € päivässä. Jos työpaikka sijaitsee tai työhön liittyvä koulutus järjestetään yli 200 kilometrin etäisyydellä aiemmasta asuinpaikastasi, voimme maksaa liikkuvuusavustukseen myös korotusosaa, joka on 4,80 € päivässä.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkempaa palautetta. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Kiitos palautteestasi! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkemmin, millaista tietoa olisit kaivannut. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.