Kuka voi saada liikkuvuusavustusta?

Liikkuvuusavustus helpottaa kulujen kattamista silloin, kun työttömyyden jälkeen vastaanotat työn, jossa on pitkä työmatka tai joka vaatii muuton toiselle paikkakunnalle.

Voit saada liikkuvuusavustusta tietyin ehdoin myös työhön liittyvään koulutukseen. 

Jotta voit saada liikkuvuusavustusta, tilanteessasi tulee täyttyä ehdot, jotka on asetettu työ- tai koulutusmatkan edestakaiselle kestolle, työsuhteen pituudelle ja ansiopäivärahaoikeudelle. 

Liikkuvuusavustuksen ehdot

Voit saada liikkuvuusavustusta, jos:

  • olet oikeutettu ansiopäivärahaan juuri ennen työn tai työhön liittyvän koulutuksen alkua (eli työn tai koulutuksen alkua edeltävään päivään asti);

  • vastaanotat vähintään 2 kuukautta kestävän työn tai sellaisen koulutuksen joka liittyy työhön, joka kestää vähintään 2 kuukautta;

Lisäksi matka-ajalle on määritelty seuraavat rajat:

  • kokoaikatyössä tai kokoaikatyöhön liittyvässä koulutuksessa työ- tai koulutusmatkan kesto (meno-paluu) on yhteensä keskimäärin yli 3 tuntia päivässä;

  • muutat vastaavalta etäisyydeltä työn tai siihen liittyvän koulutuksen vuoksi;

  • osa-aikatyössä tai osa-aikatyöhön liittyvässä koulutuksessa työ- tai koulutusmatkan kesto (meno-paluu) on yhteensä keskimäärin yli 2 tuntia päivässä;

  •  muutat vastaavalta etäisyydeltä työn tai siihen liittyvän koulutuksen vuoksi. 

Jos haet liikkuvuusavustusta koulutukseen, koulutuksen tulee liittyä nimenomaan tietyn työpaikan saamiseen. Avustusta ei myönnetä yleiseen ammatillisia valmiuksia antavan koulutuksen suorittamiseen. 

Jos haet liikkuvuusavustusta muuttoon, työsopimuksen tulee olla solmittu ennen muuttoa.

Työttömyysetuuteen oikeutettu

Liikkuvuusavustus on tarkoitettu työn aloittamiseen työttömyyden jälkeen – siksi emme voi myöntää liikkuvuusavusta suoraan työstä toiseen vaihtavalle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että emme voi myöntää sinulle liikkuvuusavustusta, jos et ole välittömästi ennen työn aloitusta ollut TE-toimistossa työttömänä työnhakijana ja hakenut ansiopäivärahaa. 

Pelkkä ansiopäivärahan hakeminenkaan ei riitä, sillä ehtona liikkuvuusavustukselle on se, että olet hakemuksesi perusteella ollut oikeutettu ansiopäivärahaan välittömästi ennen uuden työn aloitusta. Ansiopäivärahapäivien ja uuden työn aloituksen väliin voi jäädä viikonloppu. 

Esimerkki 1: Kokoaikatyöstä toiseen

Emme voi myöntää liikkuvuusavustusta, jos lopetat kokoaikatyön ja aloitat heti seuraavana päivänä uuden kokoaikatyön, koska silloin et ole ollut oikeutettu ansiopäivärahaan työn alkaessa. 

Esimerkki 2: Osa-aikatyöstä toiseen työhön

Jos olet tehnyt ennen uuden työn alkua osa-aikatyötä, ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja hakenut ja saanut soviteltua päivärahaa, voimme myöntää liikkuvuusavustusta.

Tässäkin tilanteessa vaihdat lennossa toiseen osa-aikatyöhön tai kokoaikatyöhön, mutta oleellinen ero verrattuna ensimmäiseen esimerkkiin on se, että tässä tilanteessa olet työn alkaessa ollut oikeutettu ansiopäivärahaan. 

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!