Milloin liikkuvuusavustusta ei voi saada?

Emme voi myöntää sinulle liikkuvuusavustusta, jos sinulta puuttuu oikeus työttömyysetuuteen työsuhteen tai työhön liittyvän koulutuksen alkaessa.
  
Myös työsuhteen kestolle ja edestakaisen työmatkan kestolle asetettujen ehtojen tulee täyttyä, jotta voimme myöntää liikkuvuusavustusta.

​​​​​​​Myös liikkuvuusavustuksen maksamiselle voi olla erilaisia esteitä.

Esteitä avustuksen maksamiselle

Emme voi maksaa liikkuvuusavustusta, jos

 • eroat avustuksen perusteena olevasta työstä tai aiheutat omalla menettelylläsi työn päättymisen 2 kuukauden kuluessa siitä, kun työsuhde on alkanut;

 • työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneet vähintään yhdeksi kokonaiseksi päiväksi lomautuksen tai lomautukseen rinnastettavan syyn vuoksi;

 • saat työkyvyttömyysetuutta;

 • saat vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä;

 • saat äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa;

 • sinulle on myönnetty lomaa raskauden ja synnytyksen tai lapsen hoidon vuoksi;

 • saat erityishoitorahaa;

 • saat maatalousyrittäjille maksettavaa luopumistukea;

 • saat kuntoutusrahaa;

 • saat tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen tai sotilasvammalain mukaista ansionmenetyskorvausta;

 • saat työuraeläkettä;

 • saat irtisanomisajan palkkaa tai sitä vastaavaa korvausta;

 • saat kokoaikatyön palkkaan perustuvaa vuosiloma-ajan palkkaa;

 • saat taloudellista etuutta, joka perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen, työsuhteen päättymiseen liittyvään sopimukseen tai muuhun vastaavaan järjestelyyn.

Työsuhteen ja edestakaisen työmatkan kesto

Liikkuvuusavustukseen on määritelty ehdot työsuhteen ja työmatkan kestolle.

Työsuhteen keston on oltava vähintään 2 kuukautta.

Kokoaikatyössä edestakaisin työmatkan kesto on vähintään 3 tuntia.

Osa-aikatyössä edestakaisen työmatkan kesto on vähintään 2 tuntia.

Vain uuteen työsuhteeseen

Voimme myöntää liikkuvuusavustusta vain uuteen alkavaan työsuhteeseen. Emme siis voi myöntää liikkuvuusavustusta, jos esimerkiksi palaat kokoaikaiselta lomautukselta töihin sinut lomauttaneelle työnantajalle.  

Vain kerran per työsuhde

Jos olet jo kerran hakenut johonkin työsuhteeseen liikkuvuusavustusta ja avustus on maksettu, emme voi maksaa avustusta toistamiseen samaan työsuhteeseen.

Emme voi myöskään voi myöntää sinulle useita liikkuvuusavustuskausia, jos sinulla on välittömästi toisiaan seuraavia määräaikaisuuksia samalla työnantajalla samoin ehdoin. Eli tällaisessa tilanteessa et voi saada uutta avustuskautta per kukin uusi määräaikainen sopimus. Tällaiset välittömästi toisiaan seuraavat samoin ehdoin olevat määräaikaisuudet katsotaan yhdeksi työsuhteeksi. 

Myöntökauden sisällä huomioitavaa

Emme voi maksaa myönnettyä avustusta niiltä päiviltä joissa työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneet vähintään yhdeksi kokonaiseksi päiväksi lomautuksen tai lomautukseen rinnastettavan syyn vuoksi. 

Sama pätee myös palkattomaan sairauslomaan myöntökauden aikana, eli näiltä päiviltä emme voi maksaa.  

Tällaiset lomautus- ja sairauspäivät lasketaan kuitenkin liikkuvuusavustuksen enimmäiskestoon. 

Työmatka ei toteudu

Työ voi joskus olla luonteeltaan sellaista (esim. etätyö kotona), ettei työmatka-aika tosiasiallisesti täytä matkan kestolle asetettuja kriteerejä. Vaikka työnantajan toimipisteelle olisi matkaa riittävästi liikkuvuusavustuksen myöntämiseksi, liikkuvuusavustusta ei voida myöntää, jos toimipisteellä käydään vain harvoin.  

Vain kolme kuukautta takautuvasti

Voit hakea liikkuvuusavustusta enintään 3 kk takautuvasti. Jos sinulla on alkanut työsuhde tai työhön liittyvä koulutus, johon tarvitset liikkuvuuden tukea, voit siis hakea siihen liikkuvuusavustusta kolmen kuukauden kuluessa työn alkaessa. Hakemus kannattaa kuitenkin tehdä viimeistään heti työn alkaessa.

Maksamme liikkuvuusavustusta enintään työsuhteen päättymiseen tai työhön liittyvän koulutuksen keskeyttämiseen asti.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!