Emme voi maksaa liikkuvuusavustusta, jos

 • eroat avustuksen perusteena olevasta työstä tai aiheutat omalla menettelylläsi työn päättymisen 2 kuukauden kuluessa siitä, kun työsuhde on alkanut

 • työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneet vähintään yhdeksi kokonaiseksi päiväksi lomautuksen tai lomautukseen rinnastettavan syyn vuoksi

 • saat työkyvyttömyysetuutta

 • saat vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä

 • saat äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa

 • sinulle on myönnetty lomaa raskauden ja synnytyksen tai lapsen hoidon vuoksi

 • saat erityishoitorahaa

 • saat maatalousyrittäjille maksettavaa luopumistukea

 • saat kuntoutusrahaa

 • saat tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen tai sotilasvammalain mukaista ansionmenetyskorvausta

 • saat työuraeläkettä

 • saat irtisanomisajan palkkaa tai sitä vastaavaa korvausta

 • saat kokoaikatyön palkkaan perustuvaa vuosiloma-ajan palkkaa

 • saat taloudellista etuutta, joka perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen, työsuhteen päättymiseen liittyvään sopimukseen tai muuhun vastaavaan järjestelyyn.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkempaa palautetta. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Kiitos palautteestasi! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkemmin, millaista tietoa olisit kaivannut. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.