Miten työmatkan kesto määritellään avustusta varten?

Liikkuvuusavustuksen myöntämisen keskeinen ehto on työmatkan kesto.

Kokoaikatyössä tai siihen liittyvässä koulutuksessa edestakaisen työmatkan tulee olla vähintään 3 tuntia. Osa-aikatyön tai osa-aikatyöhön liittyvän koulutuksen matkan edestakaisen keston tulee olla vähintään 2 tuntia päivässä.  

​​​​​​​Työ- tai koulutusmatkan kestolla tarkoitetaan sitä aikaa, joka kuluu työn tai koulutuksen alkaessa kotoasi työ- tai koulutuspaikalle ilman ylimääräisiä lenkkejä. Matkan oletetaan tapahtuvan yleisiä liikenneväyliä pitkin normaaleissa sää- ja muissa olosuhteissa. 

Edestakainen matka-aika

Työmatkan kestolla tarkoitetaan sitä matka-aikaa, joka kuluu kotoasi työpaikalle ja takaisin normaaleissa olosuhteissa ilman ylimääräisiä lenkkejä.

Laske matka-aikasi nopeimman käytettävissä olevan kulkuneuvon mukaan. Auton hankkimista ei edellytetä, mutta jos sinulla on auto käytettävissäsi, määritellään matka-aika sen mukaan. Jos käytät julkisia, voit ottaa matka-ajassa huomioon myös kulkuvälineiden vaihtamiset odotusaikoineen.

Voimme maksaa liikkuvuusavustusta korotettuna, jos työpaikka sijaitsee tai siihen liittyvä koulutus järjestetään yli 200 kilometrin päässä asuinpaikastasi. Laske matkan pituus toteutuneista kilometreistä.

Muutto työpaikan läheisyyteen

Koska liikkuvuusavustuksen tarkoitus on kannustaa työn vastaanottamiseen, ei avustus katkea, vaikka matka-aika työsuhteen kestäessä lyhenisikin. Liikkuvuusavustus toimii siis myös muuttoavustuksena. Voimme maksaa avustusta, vaikka työn vastaanottamisen jälkeen muuttaisit lähemmäs työpaikkaa.

Jotta muuton voidaan katsoa tapahtuvan työn vuoksi, työsopimus tulee olla solmittuna ennen muuttoa. 

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!