Lomautus ja arkipyhät

Arkipyhät ja niiltä maksettavat korvaukset voivat vaikuttaa lomautuksen aikana maksettavaan ansiopäivärahaan eri tavoin.  

Sovitusta riippuen työnantaja voi huomioida arkipyhän palkanmaksussa kolmella eri tavalla. Arkipyhäkorvaus voidaan maksaa erillisenä korvauksena, tai se voidaan hoitaa niin, että erillistä korvausta ei makseta, mutta arkipyhä ei vähennä maksettavaa palkkaa. Arkipyhä voi myös olla vapaapäivä, joka vähennetään esimerkiksi kuukausipalkasta. 

Nämä erilaiset tavat huomioida arkipyhäkorvaus palkanmaksussa vaikuttavat siihen, miten arkipyhäkorvaus huomioidaan ansiopäivärahassa. Lisäksi pitää huomioda se, miten lomautus toteutuu. Onko lomautus kokoaikainen vai onko työaikaa vähennetty viikoittain vai päivittäin.

Kun arkipyhäkorvaus maksetaan erillisenä korvauksena

Lain mukaan kalenteriviikossa voi olla yhteensä enintään viisi korvauspäivää. Erikseen maksettava täysi arkipyhäkorvaus on työttömyysturvalaissa tarkoitettu korvauspäivä, eli se vähentää maksettavia ansiopäivärahapäiviä per viikko.  

Arkipyhäkorvaus maksetaan erillisenä korvauksena

  • Jos sinut on lomautettu kokoaikaisesti, palkanmaksu harvoin jatkuu eikä sinulle myöskään makseta arkipyhäkorvausta. Jos sinulle jostain syystä kuitenkin maksetaan arkipyhäkorvaus esimerkiksi yhdeltä päivältä, voimme maksaa ansiopäivärahaa vain neljältä päivältä kyseisellä viikolla. Ansiopäivärahaa maksetaan tässä siis yhden päivän verran vähemmän.
  • Jos sinut on lomautettu lyhennetylle työviikolle ja  sinulle maksetaan arkipyhäkorvaus yhdeltä päivältä, vähenee mahdolliset korvauspäivät yhdellä päivällä. Tässä tapauksessa voimme siis maksaa enintään neljältä päivältä viikon aikana.
  • Jos sinut on lomautettu lyhennetylle työpäivälle tai sinulla on tuloa osa-aikatyöstä tai sivutoimisesta yritystoiminnasta, olet sovittelun piirissä. Silloin arkipyhäkorvaus otetaan sovittelussa huomioon ja se vähentää jonkin verran maksettavaa ansiopäivärahaa. Lue tästä enemmän siitä, miten ansiopäiväraha lasketaan sovittelussa.

Kun arkipyhää ei vähennetä palkasta

Joillakin aloilla arkipyhä ei ole työpäivä, ja siksi työnantaja ei tee arkipyhästä vähennystä palkkaan. Tällainen menettely vähentää viikoittaisia korvauspäiviä.

Arkipyhäkorvausta ei vähennetä palkasta

  • Jos sinut on lomautettu kokoaikaisesti, ei arkipyhillä ole merkitystä ansiopäivärahojen maksussa.
  • Jos sinut on lomautettu lyhennetylle työviikolle eikä palkastasi vähennetä arkipyhää, vähenee mahdolliset korvauspäivät. Tässä tapauksessa voimme siis maksaa esimerkiksi enintään neljältä päivältä viikon aikana, jos arkipyhiä on yksi päivä.
  • Jos sinut on lomautettu lyhennetylle työpäivälle tai sinulla on tuloa osa-aikatyöstä tai sivutoimisesta yritystoiminnasta, olet sovittelun piirissä. Koska arkipyhästä ei makseta erillistä korvausta, se ei suoraan vähennä päivärahaa. Kun palkkaan ei tehdä vähennystä, voi sovittelussa huomioitava palkka kuitenkin olla suurempi, mitä pelkästään tehdyn työn perusteella palkka olisi. Siten myös päivärahasta tehtävä vähennys voi olla suurempi. Jossain tilanteessa myös sovittelun euromääräinen enimmäisraja voi tulla vastaan, jolloin päivärahaa ei voida maksaa ollenkaan. Lisäksi pitää muistaa, että korvauspäivien lukumäärä voi kalenteriviikossa olla yhteensä enintään viisi, joten päivärahan maksamisen este voi olla myös se, että korvauspäivien enin sallittu määrä ylittyy.

Kun arkipyhä vähennetään palkasta

Voimme maksaa ansiopäivärahaa normaalisti, jos erillistä arkipyhäkorvausta ei makseta ja samalla arkipyhä myös vähennetään palkkaa. Näissä tilanteissa arkipyhän sijoittuminen lomautuksen ajalle ei vaikuta ansiopäivärahaan.

Miten merkitsen arkipyhät päivärahahakemukseen?

Jos saat arkipyhäkorvausta tai jos arkipyhä ei vähennä palkkaasi, ilmoita hakemuksessa arkipyhän kohdalle "töissä" ja merkitse työtunneiksi se määrä, mitä arkipyhäkorvaus vastaa.

Merkitse myös lisätietoihin, että kyseessä on ollut arkipyhä. Näin voimme tarkastaa, mikä on asiassa oikea ratkaisu.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!