Lomautus ja luontoisedut

Sinulla voi säilyä lomautuksen aikana työsuhteeseen kuuluvat luontoisedut.

Otamme veronalaiset luontoisedut huomioon, kun määritämme 26 viikon työssäoloehdon täyttyessä ansiopäivärahan suuruutta. Lisäksi huomioimme kaikki veronalaiset edut myös sovittelussa silloin, kun olet oikeutettu soviteltuun ansiopäivärahaan. 

Veronalaiset luontoisedut

Luontoisetuuksia työsuhteissa ovat esimerkiksi asuntoetu, sähkön käyttöoikeus, autotallietu, ravintoetu, täysihoitoetu, autoetu ja puhelinetu. Tällaiset veronalaiset luontoisedut ovat työttömyysturvan näkökulmasta ansiotuloa.

Kun sinulla täyttyy 26 viikon työssäoloehto, laskemme joko ensimmäistä kertaa (ensimmäisen hakemuksen kohdalla) tai uudelleen (jatkohakemuksen kohdalla) ansiopäivärahasi suuruuden. Otamme päivärahan suuruutta laskiessa huomioon sellaiset luontoisedut, jotka ovat veronalaisia. Siksi sinun pitää ilmoittaa meille myös kaikki lomautuksen aikana maksetut luontoisedut.

Jos lomautuksesi toteutuu siten, että olet sovittelun piirissä, huomioimme veronalaiset luontoisedut ansiotulona. Näissä tilanteissa luontoisedut voivat suoraan vaikuttaa maksettavan ansiopäivärahan määrään. 

  • Jos sinut on lomautettu kokoaikaisesti, kyseessä ei ole sovittelutilanne. Vaikka sinulla säilyisi lomautuksen aikana työsuhteeseen kuuluva luontoisetu, se ei vaikuta sinulle maksettavan ansiopäivärahan määrään.
  • Jos sinut on lomautettu työviikkoa lyhentämällä, kyseessä ei ole sovittelutilanne. Vaikka sinulla säilyisi lomautuksen aikana työsuhteeseen kuuluva luontoisetu, se ei vaikuta sinulle maksettavan ansiopäivärahan määrään.
  • Jos sinut on lomautettu työpäivää lyhentämällä, kyseessä on sovittelutilanne. Tässä tapauksessa luontoisedun verotusarvo otetaan huomioon ansiopäivärahan määrässä, eli luontoisetu vähentää sinulle maksettavaa ansiopäivärahaa.
  • Jos sinut on lomautettu kokoaikaisesti tai työviikkoa lyhentämällä mutta teet omalle tai vieraalle työnantajalle osa-aikatyötä, on kyseessä sovittelutilanne. Luontoisedun verotusarvo otetaan huomioon ansiopäivärahan määrässä, eli luontoisetu vähentää sinulle maksettavaa ansiopäivärahaa.

Verottomat luontoisedut

Osa luontoiseduista on tavanomaisia ja kohtuullisia henkilökuntaetuja ja siksi ne ovat verottomia. Tällaisia etuja emme ota huomioon ansiopäivärahassa. Tällaisia etuja voivat olla esimerkiksi:

  • työterveyshuolto
  • henkilökunta-alennus
  • merkkipäivä- tai vähäinen muu lahja
  • virkistysedut
  • työnantajan järjestämä yhteiskuljetus työmatkoilla

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!