Lomautus ja luontoisedut

On mahdollista, että sinulla säilyy lomautuksen aikana työsuhteeseen kuuluvat luontoisedut. Tietyt luontoisedut ovat veronalaista ansiotuloa ja tietyissä tilanteissa me huomioimme ne, kun maksamme ansiopäivärahaa lomautuksen aikana.

Luontoisetujen vaikutus ansiopäivärahaan

Luontoisetuuksia työsuhteissa ovat esimerkiksi asuntoetu, sähkön käyttöoikeus, autotallietu, ravintoetu, täysihoitoetu, autoetu ja puhelinetu.

Tällaiset veronalaiset luontoisedut ovat työttömyysturvan näkökulmasta ansiotuloa. Lomautuksen aikana saatu ansiotulo voi vaikuttaa maksettavan ansiopäivärahan määrään. Tätä sanotaan sovitteluksi ja siitä voit lukea enemmän osa-aikatyötä koskevista ohjeistamme.

Ne tilanteet, joissa ansiotulon vaikutus päivärahaan lasketaan, on tarkkaan määritelty työttömyysturvalaissa. Säännöistä johtuu, että lomautettuna on tilanteita, joissa luontoisedut huomioidaan ja samalla on tilanteita, joissa luontoisetuja ei huomioida. Ratkaisevaa on se, onko tapauksessasi kyse sovittelutilanteesta vai ei. Se puolestaan riippuu siitä, millä tavalla lomautuksesi toteutuu.

  • Jos sinut on lomautettu kokoaikaisesti, kyseessä ei ole sovittelutilanne. Vaikka sinulla säilyisi lomautuksen aikana työsuhteeseen kuuluva luontoisetu, se ei vaikuta sinulle maksettavan ansiopäivärahan määrään.
  • Jos sinut on lomautettu työviikkoa lyhentämällä, kyseessä ei ole sovittelutilanne. Vaikka sinulla säilyisi lomautuksen aikana työsuhteeseen kuuluva luontoisetu, se ei vaikuta sinulle maksettavan ansiopäivärahan määrään.
  • Jos sinut on lomautettu työpäivää lyhentämällä, kyseessä on sovittelutilanne. Tässä tapauksessa luontoisedun verotusarvo otetaan huomioon ansiopäivärahan määrässä, eli luontoisetu vähentää sinulle maksettavaa ansiopäivärahaa.
  • Jos sinut on lomautettu kokoaikaisesti tai työviikkoa lyhentämällä mutta teet omalle tai vieraalle työnantajalle osa-aikatyötä, on kyseessä sovittelutilanne. Luontoisedun verotusarvo otetaan huomioon ansiopäivärahan määrässä, eli luontoisetu vähentää sinulle maksettavaa ansiopäivärahaa.

Verottomat luontoisedut

Osa luontoiseduista on tavanomaisia ja kohtuullisia henkilökuntaetuja ja siksi ne ovat verottomia. Tällaisia etuja emme ota huomioon ansiopäivärahassa. Tällaisia etuja voivat olla esimerkiksi:

  • työterveyshuolto
  • henkilökunta-alennus
  • merkkipäivä- tai vähäinen muu lahja
  • virkistysedut
  • työnantajan järjestämä yhteiskuljetus työmatkoilla

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkempaa palautetta. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Kiitos palautteestasi! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkemmin, millaista tietoa olisit kaivannut. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.