Mikä on ennakkomaksu?

Voimme maksaa ansiopäivärahaa ennakkona. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että voisimme maksaa etukäteen.

Ansiopäivärahaa haetaan aina takautuvasti, mutta tietyissä tilanteissa voimme maksaa ilman päätöstä. Työttömyysturvassa ennakkomaksu tarkoittaa siis sitä, että maksamme ennen päätöstä.

Maksaminen ilman päätöstä

Voimme maksaa ansiopäivärahaa ennakkona ilman päätöstä. Voimme käyttää tätä silloin, kun:

  1. on ilmeistä, että hakijalla on oikeus ansiopäivärahaan, mutta joitain tietoja vielä puuttuu ja tarvittavien tietojen odottaminen johtaisi kohtuuttomaan viivästykseen etuuden maksussa; tai silloin, kun
  2. meidän etuusmaksatuksemme ruuhkautuu jonkun ennalta arvaamattoman syyn vuoksi, ja hakemusten käsittelyaika ylittää laissa säädetyn 30 päivän rajan.

Ennakkomaksun käyttäminen

Ennakkoa voi olla maksettuna yhteensä enintään kuudelta kuukaudelta. Kuuden kuukauden enimmäisaika ennakkomaksun käytössä perustuu poikkeuslakiin, joka on voimassa 31.12.2022 saakka. Tämän jälkeen enimmäisaika on kaksi kuukautta, ellei lakia siinä vaiheessa pysyvämmin muuteta.  

Ennakkomaksu tarkoittaa siis etuuden maksamista ilman päätöstä. Kun asiassa voidaan antaa päätös, vähennämme maksetun ennakon myöhemmin päätöksellä maksettavasta ansiopäivärahasta.

Ennakkomaksu

  • Voit tarvittaessa pyytää ennakkomaksua. Ennakkomaksun käytölle on selkeät rajat, joten emme voi sitä pyynnöstäsi huolimatta käyttää.
  • Ennakkomaksu tarkoittaa etuuden maksamista ilman päätöstä.
  • Ennakkomaksu ei tarkoita, että maksaisimme ansiopäivärahaa etukäteen tulevalta ajalta.
  • Me huolehdimme, että asia käsitellään loppuun, saat päätöksen ja rahat maksetaan oikein.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!