Mitä jos lomautus loppuu työsuhteen päättymiseen?

Jos lomautus vaihtuu työsuhteen irtisanomiseen, ilmoita siitä päivärahahakemuksessa. Ilmoita asiasta myös TE-toimistolle.

Jatka päivärahan hakemista työttömänä.

Jos lomautus päättyy irtisanomiseen

Ilmoita päivärahahakemuksessa, jos työsuhde päättyy. Jos sinulla on oikeus irtisanomisajan palkkaan, emme voi samalta ajalta maksaa ansiopäivärahaa. Hyvä tietää, jos lomautus päättyy työsuhteen irtisanomiseen.

Huomaa, että ratkaisevaa on oikeus irtisanomisajan palkkaan, ei se, onko sinulle maksettu irtisanomisajan palkkaa vai ei. Lue lisää irtisanomisajan palkasta.

Toimi näin:

  1. ilmoita irtisanomisesta TE-toimistoon, jos TE-toimisto pyytää tarkemman selvityksen, vastaa siihen heti;
  2. ilmoita päivärahahakemuksessa, että työsuhde päättyy niin irtisanomiseen;
  3. liitä hakemukseen irtisanomisilmoitus.

Jos lomautus päättyy irtisanoutumiseen

Ilmoita päivärahahakemuksessa, jos irtisanoudut. Ilmoita asiasta myös TE-toimistoon. TE-toimisto tutkii, onko sinulla ollut pätevä syy irtisanoutua. Jos ei ole ollut, voi seurauksena olla korvaukseton määräaika. Lue lisää karensseista.

Työsopimuslain mukaan voit tietyin ehdoin irtisanoa työsopimuksen lomautuksen aikana ilman irtisanomisaikaa. Silloin myöskään irtisanomisaika ei vaikuta päivärahan maksamiseen.

Työsopimuslain mukaan voit päättää pitkittyneen lomautuksen menettämättä oikeutta irtisanomisajan palkkaan. Näissä tapauksissa säilytät oikeuden irtisanomisajan palkkaan. Samalta ajalta emme voi maksaa ansiopäivärahaa. Lue lisää irtisanomisajoista.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!