Mitä jos lomautusjaksoja on useita?

Ei ole mitenkään tavatonta, että lomautus jakautuu useammalle jaksolle. Miten se vaikuttaa ansiopäivärahaan? Ei juuri mitenkään, mutta tietyissä tilanteissa vaikutuksia voi olla.

Jos sinut lomautetaan siten, että lomautusjaksoja on useita, ei sillä juurikaan ole merkitystä ansiopäivärahan hakemisen kannalta. Laita ensimmäinen hakemus normaalisti ja tee seuraavia hakemuksia siten, miten lomautus toteutuu.

Omavastuuajan kuluminen

Kun päivärahakausi alkaa, se alkaa omavastuuajalla. Omavastuuaika on viittä täyttä työpäivää vastaava aika, ja sen ajalta emme voi maksaa päivärahaa. Jos omavastuuaika ei kulu kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana, joudumme ottamaan sen uudestaan. Tämä voi tulla eteen, kun lomautusjaksoja on useita ja ensimmäinen lomautusjakso on niin lyhyt, että omavastuuaika ei tule täyteen. 

Koronaepidemian aikana sovelletaan 16.3.2020 - 6.7.2020 poikkeuspykälää, jonka mukaan omavastuuaika on viisi päivää ja sen ajalta voidaan maksaa päivärahaa. Tähän poikkeusomavastuuseen ei sovelleta kahdeksan kalenteriviikon sääntöä. Silloin ei ole merkitystä sillä, vaikka ensimmäisellä lomautusjaksolla omavastuuaika ei täyttyisikään kokonaan.

Työssäoloehdon täyttyminen

On mahdollista, että työssäoloehto täyttyy lomautusjaksojen välissä. Silloin enimmäismaksuaika alkaa alusta. Laskemme myös päivärahan määrän uudestaan, jos edellisestä päivärahan määrän laskennasta on yli vuosi aikaa.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkempaa palautetta. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Kiitos palautteestasi! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkemmin, millaista tietoa olisit kaivannut. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.