Mitä jos lomautusjaksoja on useita?

Jos sinut lomautetaan niin, että lomautusjaksoja on useita, ei sillä juurikaan ole merkitystä ansiopäivärahan hakemisen kannalta.

Tee ensimmäinen hakemus normaalisti ja lähteä seuraavat hakemukset sen mukaan, miten lomautus jatkuu.

Jos lomautusjaksot ovat lyhyitä tai sinut on lomautettu vain osittain työaikaa lyhentämällä, omavastuuaika ei välttämättä täyty nopeasti.  

Ansiopäivärahan hakeminen

Laita ensimmäinen hakemus normaalisti ja tee seuraavia hakemuksia sitä mukaa kuin lomautus toteutuu.

Jos lomautusjaksojen väliin jää vain päiviä tai muutama viikko, hae ansiopäivärahaa kuukauden tai neljän viikon jaksoissa taukoamatta ja merkitse lomautuspäiviin “Lomautettu” ja työpäiviin “Töissä”.

Jos lomautusjaksojen väliin jää pidempiä aikoja, voit keskeyttää hakemisen. Kun jatkat taas hakemista, tarvitsemme tietoja hakujaksojen väliltä. Tarvitsemme niitä, koska tehtävämme on myös seurata työssäoloehtosi täyttymistä. 

Omavastuuajan kuluminen, kun lomautusjaksoja on useampi

Kun päivärahakausi alkaa, se alkaa omavastuuajalla. Omavastuuaika on viittä täyttä työpäivää vastaava aika, ja sen ajalta emme voi maksaa päivärahaa. Omavastuuajan pitää täyttyä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana.

Jos omavastuuaika ei kulu kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana, emme voi enää huomioida alkupään omavastuupäiviä. Tämä voi tulla eteen, jos lomautusjaksoja on useita, niiden välillä on pidempiä aikoja töissä ja lomautusjaksot ovat niin lyhyitä, että omavastuuaika ei tule täyteen yhdellä lomautusjaksolla. 

Työssäoloehdon täyttyminen

On mahdollista, että työssäoloehto täyttyy lomautusjaksojen välissä. Silloin enimmäismaksuaika alkaa alusta. Laskemme myös päivärahan määrän uudestaan, jos edellisestä päivärahan määrän laskennasta on yli vuosi aikaa. Silloin voi vastaavasti tulla eteen myös uusi omavastuuaika.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!