Mitä teen kun lomautus päättyy?

Kun lomautus päättyy, ilmoita siitä meille viimeisessä hakemuksessa.

Voit halutessasi ilmoittaa lomautuksen päättymisestä myös TE-toimistolle, jos siellä ei ole ollut tietoa lomautuksen kestosta.

Lomautus päättyy ja palaat töihin

Hae päivärahaa viimeiseen lomautuspäivään saakka ja ilmoita hakemuksessa, että palaat töihin.

Lomautus päättyy irtisanomiseen

Ilmoita päivärahahakemuksessa, jos työsuhde päättyy. Jos sinulla on oikeus irtisanomisajan palkkaan, emme voi samalta ajalta maksaa ansiopäivärahaa. Lue lisää irtisanomisajan palkasta.

Lomautus päättyy irtisanoutumiseen

Ilmoita päivärahahakemuksessa, jos työsuhde päättyy siihen, että irtisanoudut itse. Ilmoita asiasta myös TE-toimistoon. TE-toimisto tutkii, onko sinulla ollut pätevä syy irtisanoutua. Jos ei ole ollut, voi seurauksena olla korvaukseton määräaika eli karenssi. Lue lisää karensseista.

Työsopimuslain mukaan voit irtisanoa työsopimuksen lomautuksen aikana ilman irtisanomisaikaa, jos työnantajan ilmoittamaan työnalkamispäivään on yli seitsemän vuorokautta. Kun irtisanomisaikaa ei lain mukaan ole, ei se myöskään voi vaikuttaa ansiopäivärahaoikeuteen.

Työsopimuslain mukaan voit päättää vähintään 200 päivää kestäneen lomautuksen menettämättä oikeutta irtisanomisajan palkkaan. Näissä tapauksissa siis säilytät oikeuden irtisanomisajan palkkaan. Emme voi maksaa ansiopäivärahaa ajalta, jolla sinulla on oikeus irtisanomisajanpalkkaan. Lue lisää irtisanomisajoista ja siitä miten yli 14 päivän lomautusilmoitusajan noudattaminen vaikuttaa irtisanomisaikaan. 

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!