Miten nopeasti hakemukseni käsitellään?

Meille on tärkeää, että saat ansiopävärahasi nopeasti. Yhden hakemuksen käsittely käykin meiltä käden käänteessä.

Pidämme samalla kuitenkin huolta yli puolen miljoonan palkansaajan työttömyysturvasta, joten hakemuksia voi joskus olla kerralla paljonkin käsiteltävänä. Esimerkiksi kuun vaihteessa tulee kerralla paljon hakemuksia. Silloin käsittelyaika tyypillisesti pitenee, koska hakemusten käsittely on osin käsityötä.

Ensimmäinen päivärahahakemus

Ensimmäisen päivärahahakemuksen käsittelyaika on aina vähän pidempi kuin jatkohakemusten käsittelyaika. Tämä johtuu siitä, että siinä tarkistamme kaikki maksamisen edellytykset ja esteet sekä laskemme päivärahasi määrän.

Normaalisti teet jatkohakemuksen kuukauden tai neljän viikon välein. Ensimmäisen hakemuksen voit kuitenkin laittaa jo kahden viikon jälkeen siitä, kun jäit työttömäksi. Vaikka ensimmäisen hakemuksen käsittelyssä voi kestää kauemmin, sen voi lähettää aikaisemmin, jolloin päivärahojen maksurytmi pysyy säännöllisenä.

Täältä löydät ajantasaista tietoa käsittelyajoista.

Jatkohakemus, jossa ei ole liitteitä eikä muutoksia

Jos olet kokonaan työtön tai lomautettu tai edelleen aiemmin ilmoittamassasi koulutuksessa, eikä jatkohakemuksessa ole mitään muutoksia edelliseen hakemukseen, on päivärahat tililläsi 2 pankkipäivän kuluttua hakemuksen saapumisesta.

Tällaisten automaattisesti käsiteltävän jatkohakemuksen tulee saapua meille ennen klo 23.40, jotta se ehtii maksuun siten, että se on tililläsi kahden pankkipäivän päästä hakemuksen jättöpäivästä.

Vaikka hakemuksella ei ole muutoksia, on mahdollista, että olemme saaneet esimerkiksi TE-toimistolta uuden lausunnon. Tällaiset seikat pysäyttävät hakemuksen automaatissa ja hakemus siirtyy käsin käsiteltäväksi. Vastaavasti jos muutat hakujaksoa, siirtyy hakemus käsin käsiteltäväksi, vaikka muita muutoksia hakemuksella ei olisi.

Jatkohakemus, jossa on liitteitä tai muutoksia

Jos hakemus sisältää liitteitä tai tilanteeseesi on tullut muutoksia edellisen hakemuksen jälkeen, hakemus ei pääse maksuun automaatin kautta. Tällöin se menee jonoon, jonka pituuden voit tarkistaa käsittelyaikataulusta

Hakemus, kun olet tehnyt osa-aikatyötä

Jos olet saanut tuloa osa-aikatyöstä, alle kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä tai sivutoimisesta yritystoiminnasta, voit hakea soviteltua päivärahaa.

Nämä hakemukset käsitellään käsin, mutta olemme erityisesti panostaneet näihin, koska meidän mielestämme työttömyysturva ei koskaan saisi olla este työn vastaanottamiselle.

Näiden hakemusten jonon pituuden voit tarkistaa käsittelyaikataulustamme.

Seuraa hakemusten käsittelyä

Hakemuksesi käsittelytilannetta voit seurata OmaYTK:sta.

Arvion hakemuksen käsittelyajasta voit tarkistaa käsittelyaikataulustamme.

Mikä on muutos päivärahahakemuksessa?

Jos hakemuksessa on aiempaan verrattuna muutoksia, se ei mene automaatin kautta.

Älä kuitenkaan jätä ilmoittamatta muutoksia, koska etuudenhakijalla on laissa säädetty velvollisuus ilmoittaa etuusoikeuteen vaikuttavista muutoksista. Täytä hakemus siis aina huolellisesti.

Myös hakujakson muuttaminen on muutos, joka pysäyttää automaatin työn. Älä siis muuta hakujaksoa, ellemme sitä sinulta erikseen pyydä.

Tyypillinen muutos on esimerkiksi osa-aikatyön aloittaminen, mikä näkyy hakemuksella, kun ilmoitat työtunteja tai ansiotuloja. Erilaiset liitteet ja esimerkiksi palkanmaksupäivä vievät hakemuksen käsin käsiteltäväksi.

Automaatti pysähtyy myös, jos saamme hakemuksen ajalle tiedon muita etuuksia koskevista päätöksistä tai uusia lausuntoja TE-toimistosta.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!