Voinko valtuuttaa jonkun toisen hoitamaan asioitani työttömyyskassassa?

Joskus tulee tarve pyytää apua asioiden hoitamisessa. Se onnistuu kyllä. Tarvitsemme sinulta vain valtuutuksen. Helpoiten se onnistuu yksilöidyllä valtakirjalla.

Asioiden hoitaminen työttömyyskassassa

Lähtökohtaisesti vain sinä itse voit hoitaa asioitasi työttömyyskassassa. Ilman erillistä valtuutusta tai lakiin perustuvaa asemaa kukaan ei voi puolestasi tehdä nimissäsi hakemuksia, esittää vaatimuksia tai allekirjoittaa muutoksenhakuja.

Ketään muuta ei myöskään voida kuulla sinun ansioturvaasi koskevissa asioissa ja kaikki päätöksetkin saat vain itsellesi.

Lakiin perustuva asema

Joissain tapauksissa niin sanottua puhevaltaa voi asemansa perusteella käyttää puolestasi myös joku muu kuin sinä. Tällaisissa tapauksissa pyydämme asiakirjoja, joista asema selviää.

Esimerkiksi vajaavaltaisen edunvalvoja voi lain nojalla hoitaa asioita myös työttömyyskassassa. Myös esimerkiksi kuolinpesällä ja pesänselvittäjällä on oikeus hoitaa vainajan ansiopäiväraha-asioita.

Alaikäisen huoltajilla ei ole suoraan lakiin perustuvaa oikeutta hoitaa alaikäisen lapsensa työttömyyspäiväraha-asioita. Vastaavasti myöskään avioliitto ei perusta toisella valtuutusta hoitaa puolisonsa asioita työttömyyskassassa.  

Valtakirja

Voit halutessasi käyttää asiamiestä hoitaessasi asioita työttömyyskassassa. Asiamies on kuka tahansa nimeämäsi henkilö. Sinun täytyy erikseen valtuuttaa asiamies hoitamaan asioitasi. Tämä onnistuu valtakirjalla.

Jos asiamiehesi on asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, ei valtakirjaa lähtökohtaisesti tarvita.

Kun asioit kanssamme puhelimitse, voit siinä yhteydessä antaa suullisen valtuutuksen, jonka perusteella toinen henkilö voi hoitaa asioitasi sen puhelun aikana.

Voi käyttää myös avustajaa asioidesi hoitamisessa. Tällöin valitsemasi henkilö auttaa sinua tekemään päivärahahakemuksen tai muutoksenhaun, jonka kuitenkin itse allekirjoitat. Tätä varten emme tarvitse valtakirjaa. Se kuitenkin tarkoittaa sitä, että ilman valtakirjaa toimiva avustaja ei voi sinun nimissäsi hoitaa asioita. Me emme esimerkiksi voi tällaiselle avustajalle antaa mitään sinua koskevaa tietoa. 

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!