Mitä tapahtuu, kun olen tehnyt muutoshakemuksen?

Kun muutoshakemuksesi saapuu meille, tarkistamme antamamme päätöksen. Jos voimme korjata päätöksen vaatimustesi mukaisesti, ilmoitamme siitä sinulle ja teemme tarvittavat korjaukset. Jos emme voi korjata päätöstä tai päätöksiä vaatimallasi tavalla, toimitamme muutoksenhakusi muutoksenhakulautakunnalle tutkittavaksi.

Muutoksenhaun tutkiminen

  1. Kun muutoshakemuksesi saapuu meille, tarkistamme päätöksen. Jos voimme korjata päätöksen vaatimustesi mukaisesti, ilmoitamme siitä sinulle ja teemme tarvittavat korjaukset.
  2. Jos emme voi korjata päätöstä haluamallasi tavalla, kirjoitamme asiasta lausunnon ja lähetämme sen liitteineen sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan tutkittavaksi. Lähetämme asiakirjat myös sinulle, jolloin sinulla on vielä mahdollisuus tutustua päätöksen perusteluihin ja niihin asiakirjoihin, joihin päätös on perustunut.
  3. Asiakirjojen mukana lähetämme sinulle myös kuulemiskirjeen. Kun olet tutustunut lausuntoomme, voit vielä 30 päivän kuluessa antaa lautakunnalle oman näkemyksesi asiasta. Samalla voit esimerkiksi huomauttaa, jos asian käsittelyssä on mielestäsi jätetty jokin oleellinen asiakirja huomioimatta. Lähetä vastauksesi kuulemiseen suoraan muutoksenhakulautakunnalle. Lautakunnan osoite löytyy kuulemiskirjeestä.
  4. Muutoksenhakulautakunta tutkii asian ja antaa siitä ratkaisun. Jos lautakunta hylkää muutoksenhakusi, jää alkuperäinen päätös voimaan. Jos lautakunta hyväksyy vaatimuksesi, se kumoaa antamamme päätöksen ja määrää asian uudelleen käsiteltäväksi. Silloin käsittelemme asian uudelleen, jonka jälkeen saat uuden päätöksen.
  5. Jos et hyväksy lautakunnan ratkaisua, voit hakea siihen muutosta vakuutusoikeudelta. Ohjeet muutoksenhakuun löytyvät lautakunnan päätöksestä. Vakuutusoikeuden ratkaisuun ei enää voi hakea muutosta.

Muutoksenhakulautakunnan päätöksen jälkeen

Jos lautakunta hylkää muutoksenhakusi, jää antamamme alkuperäinen päätös voimaan.

Jos lautakunta hyväksyy osittain vaatimuksesi, odotamme, että lautakunnan päätös saa lainvoiman. Sen jälkeen teemme tarvittavat muutokset ja annamme asiassa uuden päätöksen tai päätökset.

Jos olet tyytymätön lautakunnan ratkaisuun, voit hakea siihen muutosta vakuutusoikeudelta.

Jos lautakunta hyväksyy vaatimuksesi kokonaan, se kumoaa antamamme päätöksen ja määrää asian uudelleen käsiteltäväksi. Odotamme, että lautakunnan päätös saa lainvoiman ja sen jälkeen käsittelemme asian uudelleen, jonka jälkeen saat meiltä uuden päätöksen.

Jos olet tyytymätön uuteen päätökseen, voit hakea siihen muutosta.

Jos et hyväksy muutoksenhakuasteen päätöstä 

Jos et hyväksy muutoksenhakulautakunnan ratkaisua, voit hakea siihen muutosta vakuutusoikeudelta.  Toimita muutoksenhaku meille noudattaen samoja määräaikoja, kuin aiemmin päätöksen kohdalla. Ohjeet muutoksenhakuun löytyvät muutoksenhakulautakunnan päätöksestä.

Me siirrämme muutoksenhaun vakuutusoikeuteen. Tässä vaiheessa sinulle varataan mahdollisuus tulla kuulluksi. Tämän jälkeen vakuutusoikeus tutkii ja ratkaisee asian.

Jos vakuutusoikeus hylkää muutoksenhakusi, jää antamamme alkuperäinen päätös voimaan.

Jos lautakunta hyväksyy osittain vaatimuksesi, odotamme, että lautakunnan päätös saa lainvoiman. Sen jälkeen teemme tarvittavat muutokset ja annamme asiassa uuden päätöksen tai päätökset.

Vakuutusoikeuden ratkaisu on lopullinen. Siihen et voi enää hakea muutosta. 

Jos lautakunta hyväksyy vaatimuksesi kokonaan, se kumoaa antamamme päätöksen ja määrää asian uudelleen käsiteltäväksi. Odotamme, että lautakunnan päätös saa lainvoiman ja sen jälkeen käsittelemme asian uudelleen, jonka jälkeen saat meiltä uuden päätöksen.

Jos olet tyytymätön uuteen päätökseen, voit hakea siihen muutosta.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!