Mitä teen, jos olen tyytymätön päätökseeni?

Jos olet tyytymätön päätökseesi, voit hakea siihen muutosta. Voit ensin olla yhteydessä meihin. Jos päätöksessä on selkeä virhe, voimme korjata sen suoraan. Jos emme voi korjata päätöstä, neuvomme sinua tekemään muutoksenhaun.

Ohjeet muutoksenhakuun löytyvät myös päätöksestä. Kun lähetät muutoshakemuksen, tarkistamme päätöksen tai päätökset. Jos emme voi korjata päätöstä tai päätöksiä vaatimustesi mukaisesti, lähetämme muutoksenhakusi sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan tutkittavaksi.

Lue päätös uudelleen

Jos olet tyytymätön meiltä saamaasi päätökseen, lue päätös vielä kerran ajatuksella lävitse. Päätökseen kirjattujen perustelujen avulla voit arvioida päätöksen oikeellisuutta. Mukana on myös ohje siitä, miten päätökseen haetaan muutosta.

Jos päätös on mielestäsi virheellinen, ota yhteyttä meihin. Voimme silloin tarkistaa asian ja käydä perustelut yhdessä läpi. Joskus päätös voidaan korjata jo tässä vaiheessa.

Tee muutoshakemus

Jos emme voi korjata päätöstä ja olet yhä tyytymätön, voit hakea siihen muutosta sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalta. Tee muutoshakemus aina kirjallisesti ja toimita se meille. Helpoiten ja nopeimmin tämä onnistuu OmaYTK:n kautta. Sähköisessä palvelussa ei kuitenkaan ole erillistä lomaketta muutoksenhakua varten. Vapaamuotoinen viesti riittää.

Muutoksenhakuviestissä olisi hyvä olla ainakin seuraavat asiat:

  • Kerro ensin, mihin päätökseen haet muutosta. Helpoiten tämä onnistuu käyttämällä päätösnumeroa, joka löytyy päätöksestä.  

  • Kerro, mihin olet tyytymätön ja miten haluaisit päätöstä muuttaa. Lisää vielä perustelut vaatimuksillesi. 

  • Liitä vaatimuksiasi tukevat asiakirjat mukaan. Jos teet muutoksenhaun OmaYTK:ssa mainitse liitteet nimeltä muutoksenhakuviestissä. Näin tiedämme tarkemmin, että saapuvat liitteet ja muutoksenhakuviesti liittyvät toisiinsa. Voit lähettää liitteet OmaYTK-palvelussa kohdasta “Lisää liitteitä edelliseen hakemukseen”. 

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta

Jos emme voi korjata päätöstä haluamallasi tavalla, toimitamme asian eteenpäin sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle. Lautakunta tutkii asian ja antaa päätöksen. Jos valituksesi hyväksytään, voimme korjata valituksenalaisen päätöksen lautakunnan ratkaisun mukaisesti.

Vakuutusoikeus

Jos lautakunta hylkää valituksesi, jää valituksenalainen päätös voimaan. Jos haluat, että asiaa tutkitaan vielä, voit tehdä lautakunnan päätöksestä muutoksenhaun vakuutusoikeudelle.

Toimi kuten edellä, eli tee muutoshakemus ja lähetä se meille. Jos emme voi korjata päätöstä, lähetämme muutoksenhakusi edelleen vakuutusoikeudelle.

Vakuutusoikeuden ratkaisu on lopullinen. Siihen ei voi enää hakea muutosta.  

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!