Voinko hakea muutosta TE-toimiston lausuntoon?

TE-toimiston tai kunnan antamaan lausuntoon et voi suoraan kohdistaa muutoksenhakua. Jos haluat hakea siihen muutosta, pitää sinun tehdä muutoksenhaku ansiopäivärahapäätöksestä, jonka perusteena kyseinen lausunto on.
   
TE-toimiston tai kunnan antamaan lausuntoon ei voi suoraan hakea muutosta, koska yksinään sillä ei ole vaikutusta. Lausunnolla on vaikutusta vasta, kun haet päivärahaa ja me annamme lausuntoon perustuvan päätöksen.   

Työvoimapoliittinen lausunto

TE-toimisto ja kunta ratkaisevat ansiopäivärahaan liittyvät työvoimapoliittiset edellytykset, ja antavat niitä koskevat työvoimapoliittiset lausunnot.

Joskus voit olla tyytymätön näihin lausuntoihin. Silloin voit pyytää TE-toimistoa tarkistamaan lausunnon.

Vaikka olisit tyytymätön TE-toimiston lausuntoon, et kuitenkaan voi suoraan hakea siihen muutosta. Sinun täytyy ensin hakea ansiopäivärahaa, josta saat päätöksen. Kun päätös perustuu työvoimapoliittiseen lausuntoon ja haet muutosta, tutkii TE-toimisto tai kunta meidän pyynnöstämme myös työvoimapoliittisen lausunnon uudestaan. 

Ennaltaehkäisy

Kun ilmoittaudut työnhakijaksi, anna TE-toimistolle tai kunnalle mahdollisimman tarkat tiedot tilanteestasi. Vastaavasti ilmoita TE-toimistoon tai kuntaan viipymättä, jos tilanteessasi tapahtuu muutoksia.  

Joskus TE-toimisto tai kunta pyytävät sinulta lisätietoja työvoimapoliittisten edellytysten selvittämiseksi. Vastaa viivytyksettä tällaisiin lisäselvityspyyntöihin. 

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!