Milloin opiskelu estää päivärahan maksamisen?

Ansiopäiväraha ei ole ensisijainen tuki opintoihin. Kun siis opiskelet päätoimisesti, sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan, ellet ole asiasta erikseen sopinut TE-toimistossa.

​​​​​​​TE-toimisto arvioi opintojen päätoimisuuden ja antaa arviostaan työvoimapoliittisen lausunnon.  

Päätoiminen opiskelu

Päätoimisina pidetään:

 1. opintoja, joiden tavoitteena on ammattikorkeakoulututkinnon, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon taikka yliopistossa suoritettavan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen;
 2. lukio-opintoja, joiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia;
 3. muita kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja opintoja, joiden opintosuunnitelman mukainen laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä, kolme opintoviikkoa tai 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohti;
 4. muita kuin kohdissa 1–3 tarkoitettuja opintoja, joiden opetusohjelman mukainen laajuus on keskimäärin vähintään 25 viikkotuntia.

Kun opiskelet päätoimisesti, sinua pidetään päätoimisena opiskelijana siihen saakka, kunnes päätät opintosi. Jos suoritat lukion tai perusopetuksen koko oppimäärää, olet päätoiminen opiskelija lukukauden päättymiseen saakka.

Opinnot voidaan katsoa päättyneiksi, kun:

 • valmistut opinnoista;
 • eroat oppilaitoksesta tai luovut opinto-oikeudesta yliopistossa;
 • menetät opinto-oikeuden tai se perutaan;
 • olet suorittanut ammatillisen osatutkinnon etkä jatka opintoja;
 • työvoimakoulutus on päättynyt etkä jatka opintoja;
 • näyttötutkintoon valmistava koulutuksesi on päättynyt tai;
 • opintosi ovat olleet keskeytyneenä vähintään vuoden.

Jäsenyys YTK:ssa kannattaa säilyttää opiskelun aikana

Vaikka päätoimisesti opiskellessa ei ole oikeutta ansiopäivärahaan, kannattaa jäsenyys YTK:ssa silti säilyttää. Kun säilytät jäsenyyden, on ansioturva kunnossa, jos valmistumisen jälkeen jäät työttömäksi.

Opiskelu on niin sanottua yli hypättävää aikaa. Se tarkoittaa sitä, että työssäoloehtoon voidaan joustavasti lukea työtä, jota olet tehnyt ennen opiskelua.

Työttömyysturvalain näkökulmasta kyse on siitä, että opiskelu pidentää työssäoloehdon tarkastelujaksoa. Normaalisti tarkastelujakso on 28 kuukautta, mutta tätä tarkastelujaksoa voidaan pidentää jopa seitsemän vuotta opiskelun vuoksi.

Kannattaa myös muistaa se, että uutta työssäoloehtoa voi opiskelun aikana kerätä vain, jos on työttömyyskassan jäsen. Eli jos teet opiskelun ohessa tai lukukausien välisinä kesinä työssäoloehdon täyttävää työtä, nämä työviikot ja niiden palkat huomioidaan ansioturvassa vain, jos olet töissä ollessasi ollut myös kassan jäsen. 

Opiskelu ansiopäivärahalla

Vaikka ansiopäiväraha ei ole ensisijainen etuus opintojen tukemiseksi, on nykyään moni mahdollisuuksia myös käyttää ansiopäivärahaa siihen tarkoitukseen. Lue lisää mahdollisuuksista opiskella ansiopäivärahalla.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!