Milloin voin opiskella ansiopäivärahalla?

Voit käyttää ansiopäivärahaa opintoihin muutamassa eri tilanteessa. Jos opiskelusi katsotaan sivutoimiseksi, ne eivät estä päivärahan maksamista.

​​​​​​​Voit myös opiskella lyhytkestoisesti, osallistua TE-toimiston tarjoamaan työvoimakoulutukseen tai hakea tukea omaehtoisten opintojen tukemiseksi.

Sivutoiminen opiskelija

Jos TE-toimisto arvioi, että et opiskele päätoimisesti, voit saada lausunnon opiskelun sivutoimisuudesta. Tällöin opinnot eivät estä päivärahan maksua.

Laajakaan opiskelu ei välttämättä ole päätoimista, mikäli opiskeluaikaisen vakiintuneen työssäolon tai yritystoiminnan harjoittamisen perusteella voidaan katsoa, että opiskelu ei ole esteenä kokoaikaisen työn vastaanottamiselle.

Lyhytkestoinen opiskelu

25 vuotta täyttäneillä työnhakijoilla on mahdollisuus opiskella lyhytkestoisesti menettämättä työttömyyspäivärahaa. Lyhytkestoinen opiskelu tarkoittaa sitä, että opinnot kestävät enintään kuusi kuukautta.

Keskeistä on, että opintojen muodostama kokonaisuus kestää enintään kuusi kuukautta. Tarkoitus ei siis ole tukea uusia tutkintoon johtavia opintoja, vaan avata väylä muuntokoulutukselle ja kesken jääneiden opintojen loppuun saattamiselle.

Mahdollisuutta opiskella lyhytkestoisesti voi käyttää kerran yhtä enimmäismaksuaikaa kohden. Aina kun siis täytät työssäoloehdon, saat uuden mahdollisuuden opiskella lyhytkestoisesti.

TE-toimisto ei erikseen arvioi yksilöllistä koulutustarvettasi tai opintojen tarkoituksenmukaisuutta. Käytännössä voit siis hyvin vapaasti valita, mitä haluat opiskella. Opinnoista pitää silti ilmoittaa TE-toimistoon ennen opintojen alkamista, jotta TE-toimisto osaa antaa sopivan lausunnon työttömyyskassalle.

Työllistämistä edistävistä palveluista poiketen lyhytkestoisten opintojen ajalta emme maksa korotusta päivärahaan emmekä myöskään kulukorvauksia.

Muista pitää työnhaku voimassa

Lyhytkestoisen opiskelun ajalla sinulla on velvollisuus hakea ja olla valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä sekä osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin, jos TE-toimisto niitä sinulle tarjoaa.

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutus on työllistymistä edistävä palvelu, jonka ajalta voimme maksaa sinulle päivärahaa ja kulukorvausta. Kulukorvauksen määrä on normaalisti 9 € päivässä. Voimme maksaa korotettua kulukorvausta 18 € päivässä esimerkiksi silloin, jos osallistut työvoimakoulutukseen työssäkäyntialueesi ulkopuolella.

Voit etsiä sinulle sopivaa työvoimakoulutusta TE-toimiston tarjonnasta. TE-toimiston palvelusta voit tilata tiedon uusista alkavista koulutuksista suoraan sähköpostiisi. Palvelun kautta voit myös hakea sinua kiinnostaviin koulutuksiin.

TE-toimisto päättää opiskelijoiden valitsemisesta koulutukseen. Valinnan edellytyksenä on, että sinulla on TE-toimiston toteama koulutustarve. Keskustele koulutustoiveistasi siis jo etukäteen TE-toimistossa.

Jos sinut valitaan työvoimakoulutukseen, tulee sinun osallistua säännöllisesti opetukseen ja edetä opinnoissa koulutus- tai opintosuunnitelmassa tarkoitetulla tavalla. Jos opinnot eivät etene, voi TE-toimisto tehdä päätöksen koulutuksen keskeyttämisestä.

Päivärahan enimmäismaksuaika kuluu myös työvoimakoulutuksen ajalta normaalisti, joten ansiopäiväraha voi loppua jo ennen opintoihin myönnettyä tukiaikaa.

Poikkeuksellisesti päivärahaa myös esteen ajalta

Kun osallistut työllistymistä edistävään palveluun, voimme maksaa sinulle ansiopäivärahaa, vaikka maksamisen muuten estäisi korvaukseton määräaika tai omavastuuaika. Myöskään yhteishakuvelvollisuuden laiminlyöminen ei estä päivärahan maksamista osallistumisen ajalta.

Omaehtoinen opiskelu

Jos olet täyttänyt 25 vuotta, eikä TE-toimiston tarjonnasta löydy sopivaa työvoimakoulutusta, voit hakea ansiopäivärahaa omaehtoisen opiskelun tukemiseksi.

Jos TE-toimisto katsoo, että omaehtoinen opiskelu on tarkoituksenmukaisin keino parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi saada tai säilyttää työpaikka, voimme maksaa ansiopäivärahaa päätoimisesta opiskelusta huolimatta.

Omaehtoisen opiskelun tukeminen edellyttää, että olet sopinut asiasta TE-toimiston kanssa ennen opintojen aloittamista ja opinnot ovat päätoimisia.

Opiskelua voidaan tukea enintään kahden vuoden ajan. Enimmäismaksuaika kuluu normaalisti, joten ansiopäiväraha voi loppua jo ennen opintoihin myönnettyä tukiaikaa.

Omaehtoisen opiskelun aikana työttömyysturvalakia sovelletaan poikkeuksellisesti siten, että enimmäismaksu ei ala alusta eikä päivärahaa määritellä uudestaan, vaikka työssäoloehto täyttyisi uudestaan. Jos siis työskentelet opintojen aikana ja työssäoloehto täyttyy, laskemme uuden ansiopäivärahan ja saat uuden enimmäisajan vasta, kun opinnot päättyvät. 

Tuen jatkumisen edellytys on, että etenet opinnoissasi riittävästi ja opintosuunnitelman mukaisesti. TE-toimisto seuraa etenemistäsi. Jos et etene riittävästi tai et ilmoita etenemisestä sovitulla tavalla, päättyy opintojen tukeminen siitä päivästä alkaen, josta opintojen ei voida katsoa edenneen riittävästi. Tästä voi seurata jo maksettujen päivärahojen takaisinperintä. Muista siis ilmoittaa TE-toimistolle heti, jos opintojen eteneminen uhkaa hidastua tai aiot keskeyttää.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!