Jos olet täyttänyt 25 vuotta, eikä TE-toimiston tarjonnasta löydy sopivaa työvoimakoulutusta, voit hakea ansiopäivärahaa omaehtoisen opiskelun tukemiseksi.

Jos TE-toimisto katsoo, että omaehtoinen opiskelu on tarkoituksenmukaisin keino parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi saada tai säilyttää työpaikka, voimme maksaa ansiopäivärahaa päätoimisesta opiskelusta huolimatta.

Omaehtoisen opiskelun tukeminen edellyttää, että olet sopinut asiasta TE-toimiston kanssa ennen opintojen aloittamista ja opinnot ovat päätoimisia.

Opiskelua voidaan tukea enintään kahden vuoden ajan. Enimmäismaksuaika kuluu normaalisti, joten ansiopäiväraha voi loppua jo ennen opintoihin myönnettyä tukiaikaa.

Omaehtoisen opiskelun aikana työttömyysturvalakia sovelletaan poikkeuksellisesti siten, että enimmäismaksu ei ala alusta eikä päivärahaa määritellä uudestaan, vaikka työssäoloehto täyttyisi uudestaan. Jos siis työskentelet opintojen aikana ja työssäoloehto täyttyy, laskemme uuden ansiopäivärahan ja saat uuden enimmäisajan vasta, kun opinnot päättyvät. 

Tuen jatkumisen edellytys on, että etenet opinnoissasi riittävästi ja opintosuunnitelman mukaisesti. TE-toimisto seuraa etenemistäsi. Jos et etene riittävästi tai et ilmoita etenemisestä sovitulla tavalla, päättyy opintojen tukeminen siitä päivästä alkaen, josta opintojen ei voida katsoa edenneen riittävästi. Tästä voi seurata jo maksettujen päivärahojen takaisinperintä. Muista siis ilmoittaa TE-toimistolle heti, jos opintojen eteneminen uhkaa hidastua tai aiot keskeyttää.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!