Sivutoiminen opiskelu

Lähtökohtaisesti opiskelu on este ansiopäivärahan maksamiselle. Ansiopäiväraha on tarkoitettu työttömän toimeentulon turvaksi. Sitä ei ole tarkoitettu opintojen tukemiseen. Opinnot eivät kuitenkaan ole este ansiopäivärahan maksamiselle, jos et opiskele tutkintoa, eivätkä opinnot estä sinua hakemasta ja vastaanottamasta kokoaikatyötä. 

Ilmoita opiskelusta aina TE-toimistoon

Jos olet työtön, keskustele opiskelumahdollisuuksista TE-toimistossa aina jo ennen opintojen aloittamista. Näin sinulle voidaan etsiä sopiva mahdollisuus opiskella ansiopäivärahalla.

Jos olet jo opiskellut, kun ilmoittaudut työttömäksi työnhakijaksi, muista ilmoittaa opinnoista TE-toistoon. TE-toimisto pyytää sinulta tarkemman selvityksen asiasta. Palauta selvitys mahdollisimman pian, jotta asia ei tarpeettomasti viivästytä ansiopäivärahan maksamista.

Selvityksesi perusteella TE-toimisto arvioi, opintojen laajuuden. Jos TE-toimisto arvioi, että opiskelu ei ole päätoimista, saat lausunnon opiskelun sivutoimisuudesta. Tällöin opinnot eivät estä päivärahan maksua.

Opintojen laajuus

Opintojen sivutoimisuus ratkaistaan opintojen laajuuden perusteella. Laajuus arvioidaan lähtökohtaisesti tutkintotavoitteisuudesta mutta myös osaamispisteiden, kurssien ja viikkotuntien määrällä.

Sivutoimisia opintoja eivät lähtökohtaisesti ole seuraavat opinnot: 

  1. opintoja, joiden tavoitteena on ammattikorkeakoulututkinnon, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon taikka yliopistossa suoritettavan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen;
  2. ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisia opintoja, joiden tavoitteena on ammatillisen perustutkinnon tai tutkinnon osan tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen suorittaminen;
  3. lukio-opintoja, joiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 150 opintopistettä; sisäoppilaitoksessa järjestetyt lukio-opinnot katsotaan kuitenkin aina päätoimisiksi;
  4. opintoja, joiden tavoitteena on tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen suorittaminen;
  5. muita kuin 1–4 kohdassa tarkoitettuja ammatillisia valmiuksia antavia opintoja, joiden opintosuunnitelman mukainen laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä, kolme opintoviikkoa tai 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohti;
  6. perusopetuslaintarkoitetun aikuisten perusopetuksen opintoja, joiden laajuus on vähintään 22 kurssia lukuvuodessa;
  7. muita kuin 1–6 kohdassa tarkoitettuja opintoja, joiden opetusohjelman mukainen laajuus on keskimäärin vähintään 25 viikkotuntia.

Laajakaan opiskelu tai tutkintoon johtava opiskelu ei välttämättä ole päätoimista. Jos opiskeluaikaisen vakiintuneen työssäolon tai yritystoiminnan harjoittamisen perusteella voidaan katsoa, että opiskelu ei ole esteenä kokoaikaisen työn vastaanottamiselle, voidaan opinnot katsoa sivutoimiseksi.

Eli jos olet työssä ollessasi samanaikaisesti opiskellut ja vasta sen jälkeen jäänyt työttömäksi, voi TE-toimisto arvioida, että opinnot eivät ole päätoimisia.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!