Yhteishakuvelvollisuus

Koulutushakuvelvollisuus koskee sinua, jos olet alle 25-vuotias ja jos sinulta puuttuu peruskoulun tai lukion jälkeen tutkintoon johtava, ammatillisia valmiuksia antava koulutus.

Jos jäät työttömäksi, voimme myöntää sinulle ansiopäivärahaa vain, jos olet edellisessä syyslukukaudella alkavia opintoja koskevassa haussa hakenut vähintään kahta opiskelupaikkaa. 

Yhteishakuvelvollisuus

Jos olet alle 25-vuotias, etkä ole suorittanut peruskoulun tai lukion jälkeistä tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta, sinun pitää hakea syyslukukaudella alkavia opintoja koskevassa haussa vähintään kahta opiskelupaikkaa. Jos et hae opiskelupaikkoja, emme voi maksaa sinulle päivärahaa työttömyyden perusteella.

Sinulla voi olla mahdollisuus korvata opiskelupaikan hakeminen muilla toimilla, jos olet sopinut siitä työllistymissuunnitelmassasi TE-toimiston kanssa.

Jos menetät oikeuden ansiopäivärahaan

Jos menetät oikeuden päivärahaan, voit hakea sitä uudelleen, kun olet suorittanut tutkintoon johtavan koulutuksen tai olet osallistunut työllistymistä edistävään palveluun vähintään 21 kalenteriviikon ajan.

Mistä hakuvelvollisuudessa on kyse?

Hakuvelvollisuuden tarkoituksena on parantaa nuorten työllistymismahdollisuuksia. Velvollisuuden voi täyttää hakemalla tutkintoon johtaviin koulutuksiin kuten ammatillisiin perustutkintoihin tai korkeakoulututkintoihin. 

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!