Milloin opiskelu estää päivärahan maksamisen?

Kun opiskelet päätoimisesti, sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan. TE-toimisto arvioi opintojen päätoimisuuden ja antaa arviostaan työvoimapoliittisen lausunnon.

Päätoimisina pidetään

 1. opintoja, joiden tavoitteena on ammattikorkeakoulututkinnon, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon taikka yliopistossa suoritettavan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen
 2. lukio-opintoja, joiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia
 3. muita kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja opintoja, joiden opintosuunnitelman mukainen laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä, kolme opintoviikkoa tai 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohti
 4. muita kuin kohdissa 1–3 tarkoitettuja opintoja, joiden opetusohjelman mukainen laajuus on keskimäärin vähintään 25 viikkotuntia

Kun opiskelet päätoimisesti, sinua pidetään päätoimisena opiskelijana siihen saakka, kunnes päätät opintosi. Jos suoritat lukion tai perusopetuksen koko oppimäärää, olet päätoiminen opiskelija lukukauden päättymiseen saakka.

Opinnot voidaan katsoa päättyneiksi, kun

 • valmistut opinnoista
 • eroat oppilaitoksesta tai luovut opinto-oikeudesta yliopistossa
 • menetät opinto-oikeuden tai se perutaan
 • olet suorittanut ammatillisen osatutkinnon etkä jatka opintoja
 • työvoimakoulutus on päättynyt etkä jatka opintoja
 • näyttötutkintoon valmistava koulutuksesi on päättynyt tai
 • opintosi ovat olleet keskeytyneenä vähintään vuoden

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkempaa palautetta. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Kiitos palautteestasi! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkemmin, millaista tietoa olisit kaivannut. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Linkki kyselyyn