Milloin voin opiskella ansiopäivärahalla?

Voit käyttää ansiopäivärahaa opintoihin muutamassa eri tilanteessa. Jos opiskelusi katsotaan sivutoimiseksi, ne eivät estä päivärahan maksamista. Voit myös osallistua TE-toimiston tarjoamaan työvoimakoulutukseen tai hakea tukea omaehtoisten opintojen tukemiseksi.

Sivutoiminen opiskelija

Jos TE-toimisto arvioi, että et opiskele päätoimisesti, voit saada lausunnon opiskelun sivutoimisuudesta. Tällöin opinnot eivät estä päivärahan maksua.

Laajakaan opiskelu ei välttämättä ole päätoimista, mikäli opiskeluaikaisen vakiintuneen työssäolon tai yritystoiminnan harjoittamisen perusteella voidaan katsoa, ettei opiskelu ole esteenä kokoaikaisen työn vastaanottamiselle.

Työvoimakoulutus

​​​​​​​Työvoimakoulutus on työllistymistä edistävä palvelu, jonka ajalta voimme maksaa sinulle päivärahaa ja kulukorvausta. Kulukorvauksen määrä on normaalisti 9 € päivässä. Voimme maksaa korotettua kulukorvausta 18 € päivässä esimerkiksi silloin, jos osallistut työvoimakoulutukseen työssäkäyntialueesi ulkopuolella.

Voit etsiä sinulle sopivaa työvoimakoulutusta TE-toimiston tarjonnasta. TE-toimiston palvelusta voit tilata tiedon uusista alkavista koulutuksista suoraan sähköpostiisi. Palvelun kautta voit myös hakea sinua kiinnostaviin koulutuksiin.

TE-toimisto päättää opiskelijoiden valitsemisesta koulutukseen. Valinnan edellytyksenä on, että sinulla on TE-toimiston toteama koulutustarve. Keskustele koulutustoiveistasi siis jo etukäteen TE-toimistossa.

Jos sinut valitaan työvoimakoulutukseen, tulee sinun osallistua säännöllisesti opetukseen ja edetä opinnoissa koulutus- tai opintosuunnitelmassa tarkoitetulla tavalla. Jos opinnot eivät etene, voi TE-toimisto tehdä päätöksen koulutuksen keskeyttämisestä.

tiesitkö?

Kun osallistut työllistymistä edistävään palveluun, sinulle voidaan maksaa päivärahaa, vaikka maksamisen muuten estäisi korvaukseton määräaika tai omavastuuaika. Myöskään yhteishakuvelvollisuuden laiminlyöminen ei estä päivärahan maksamista osallistumisen ajalta.

Omaehtoinen opiskelu

Jos TE-toimiston tarjonnasta ei löydy sopivaa työvoimakoulutusta, voit hakea ansiopäivärahaa omaehtoisen opiskelun tukemiseksi. Jos TE-toimisto on katsonut, että omaehtoinen opiskelu on tarkoituksenmukaisin keino parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi saada tai säilyttää työpaikka, voit hakea ansiopäivärahaa päätoimisesta opiskelusta huolimatta.

Omaehtoisen opiskelun tukeminen edellyttää, että olet sopinut asiasta TE-toimiston kanssa ennen opintojen aloittamista ja opinnot ovat päätoimisia.

Opiskelua voidaan tukea enintään kahden vuoden ajan. Enimmäismaksuaika kuluu normaalisti, joten ansiopäiväraha voi kuitenkin loppua jo ennen opintoihin myönnettyä tukiaikaa.

Omaehtoisen opiskelun aikana työttömyysturvalakia sovelletaan poikkeuksellisesti siten, että enimmäismaksu ei ala alusta eikä päivärahaa määritellä uudestaan, vaikka työssäoloehto täyttyisi uudestaan.

Tuen jatkumisen edellytys on, että etenet opinnoissasi riittävästi ja opintosuunnitelman mukaisesti. TE-toimisto seuraa etenemistäsi. Jos et etene riittävästi tai et ilmoita etenemisestä sovitulla tavalla, päättyy opintojen tukeminen siitä päivästä alkaen, josta opintojen ei voida katsoa edenneen riittävästi. Tästä voi seurata jo maksettujen päivärahojen takaisinperintä. Muista siis ilmoittaa TE-toimistolle heti, jos opintojen eteneminen uhkaa hidastua tai aiot keskeyttää.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkempaa palautetta. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Kiitos palautteestasi! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkemmin, millaista tietoa olisit kaivannut. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Linkki kyselyyn