Kuinka paljon soviteltua päivärahaa maksetaan?

Sovitellun päivärahan määrä riippuu siitä, paljonko sinulle maksetaan palkkaa ja mikä on täyden päivärahasi määrä.

Päivärahalaskurillamme voit arvioida sovitellun päivärahan määrän.

Näin soviteltu päiväraha lasketaan

Pääsäännön mukaisesti laskemme sovitellun ansiopäivärahan määrän näin:

  • otetaan hakujaksolla maksettu palkka

  • vähennetään maksetusta palkasta suojaosa (300 €/kk tai 279 €/4vk)

  • jaetaan saatu summa kahtia

  • muutetaan päiväpalkaksi jakamalla saatu summa luvulla 21,5

  • vähennetään jäännös täydestä päivärahasta

  • Valmis!

Esimerkki 1, pääsääntö

Palkka 1300 €, täysi päiväraha 67,72 €, hakujaksolla 20 korvauspäivää, veroprosentti 20 %

Maksettu palkka:               1 300,00 €
Vähennetään suojaosa:  1 300,00 € - 300,00 € = 1 000,00 €
Jaetaan kahtia:                   1 000,00 € / 2 = 500,00 €
Jaetaan luvulla 21,5:         500,00 € / 21,5 p = 23,26 €/p
Vähennetään täydestä:    67,72 €/p - 23,26 €/p = 44,46 €/p

Soviteltu päiväraha:                                44,46 €/p
Soviteltu päiväraha hakujaksolla:      44,46 €/p x 20 p = 889,20 €
Ennakonpidätyksen jälkeen:               889,20 € x (1-0,20) = 711,36 €
​​​​​​​
Palkka ennen veroja ja päiväraha:     1 300,00 € + 711,36 € = 2 011,36 €

Enimmäismäärä

Pääsäännön lisäksi sovitellulla päivärahalla on enimmäis- ja vähimmäismäärä.

Enimmäismäärä riippuu siitä, mikä on ansiopäivärahasi perusteena oleva palkka. Soviteltu ansiopäiväraha lapsikorotuksineen ei voi yhdessä työtulon kanssa olla enemmän kuin perustepalkkasi. Jos tulosi sovittelussa ovat suuremmat kuin perustepalkkasi, ei päivärahaa jää maksettavaksi. Tämän säännön tarkoitus on varmistaa, että työn tekeminen on aina kannattavampaa kuin työttömyys. Enimmäismäärää laskettaessa ei huomioida suojaosaa.

Tarkistamme enimmäismäärän vähentämällä työtulon päivärahan perusteena olevasta palkasta.

Jos olet jo saanut meiltä päivärahapäätöksen, saat siitä selville oman päivärahan perusteena olevan palkkasi. Löydät päätöksen OmaYTK:sta. Voit myös arvioida perustepalkan suuruuden laskurillamme.

  • Jos tarkistuksen summa on nolla tai sen alle, ei päivärahaa jää maksettavaksi (Poikkeuksena alempana mainittu sovitellun päivärahan vähimmäismäärä).
  • Jos tarkistuksen summa on yli nolla, päivärahaa jää maksettavaksi. Päiväraha lasketaan vähentämällä päivärahan perusteena olevasta päiväpalkasta työtulon päiväpalkka.

Esimerkki 2, enimmäismäärä 1

Palkka 1800 €, päivärahan perusteena oleva palkka 1800 €, suojaosaa ei huomioida

1800,00 € - 1800,00 € = 0,00 €
​​​​​​​Päivärahaa ei jää maksettavaksi

Esimerkki 3, enimmäismäärä 2

Palkka 1400 € kuukaudessa, päivärahan perusteena oleva palkka 1800 € kuukaudessa, suojaosaa ei huomioida

Päiväpalkka:                                          1400,00 € / 21,5 p= 65,12 €/p
Perustepalkka päivässä :                 1 800,00 € / 21,5 p= 83,72 €/p
Soviteltu päiväraha:                           83,72 €/p - 65,12 €/p = 18,60 €/p

Vähimmäismäärä

Soviteltu ansiopäiväraha on kuitenkin aina vähintään samansuuruinen, kuin mitä peruspäiväraha ja mahdollinen lapsikorotus olisivat työtulon vaikutuksen jälkeen. Peruspäiväraha vuonna 2023 on 37,21 €.

Esimerkki 4, vähimmäismäärä

Palkka 1300 € kuukaudessa, päivärahan perusteena oleva palkka 1400 € kuukaudessa.

Päiväpalkka:                                        1300,00 € / 21,5 p= 60,47 €/p
Perustepalkka päivässä:                1400,00 € / 21,5 p = 65,12 €/p
Enimmäismäärä:                                65,12 €/p - 60,47 €/p = 4,65 €/p

Vähimmäismäärän tarkistus:
37,21 € - (((1300,00 € - 300,00 €) x 0,5) / 21,5) = 13,95 €

Vähimmäismäärä (13,95 €) on enemmän kuin enimmäismäärä (4,65 €), joten soviteltu päiväraha on 13,95 €.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!