Kuinka paljon soviteltua päivärahaa maksetaan?

Sovitellun päivärahan määrä riippuu siitä, paljonko ansaitset.

Päivärahalaskurillamme voit arvioida sovitellun päivärahan määrän.

Pääsäännön mukaisesti laskemme sovitellun ansiopäivärahan määrän näin:

  • otetaan palkka

  • poistetaan suojaosa (300 €/kk tai 279 €/4vk)

  • jaetaan saatu summa kahtia

  • jaetaan saatu summa luvulla 21,5

  • vähennetään jäännös täydestä päivärahasta

  • Valmis!

Esimerkki 1, pääsääntö

Palkka 1300 €, täysi päiväraha 67,72 €, hakujaksolla 20 korvauspäivää, veroprosentti 20 %

1 300,00 €
1 300,00 € - 300,00 € = 1 000,00 €
1 000,00 € / 2 = 500,00 €
500,00 € / 21,5 p = 23,26 € /p
67,72 €/p - 23,26 €/p = 44,46 €/p
44,46 €/p x 20 p = 889,20 €
889,20 € x (1 – 0,20) = 711,36 €
​​​​​​​

Pääsäännön lisäksi sovitellulla päivärahalla on myös enimmäis- ja vähimmäismäärä.

Enimmäismäärä riippuu siitä, mikä on ansiopäivärahasi perusteena oleva palkka. Soviteltu ansiopäiväraha lapsikorotuksineen ei voi yhdessä työtulon kanssa olla enemmän kuin perustepalkkasi. Jos tulosi ovat suuremmat kuin perustepalkkasi, ei päivärahaa jää maksettavaksi. Tämän säännön tarkoitus on varmistaa, että työn tekeminen on aina kannattavampaa kuin työttömyys. Enimmäismäärää laskettaessa ei huomioida suojaosaa.

Enimmäismäärä tarkistetaan vähentämällä työtulo päivärahan perusteena olevasta palkasta. Jos summa on nolla tai sen alle, ei päivärahaa jää maksettavaksi. Jos summa on yli nolla, lasketaan päivärahan määrä vähentämällä päivärahan perusteena olevasta päiväpalkasta työtulon päiväpalkka. Saat selville oman päivärahan perusteena olevan päiväpalkkasi saamastasi päivärahapäätöksestä, jonka löydät OmaYTK:sta. Voit arvioida päiväpalkan suuruuden myös laskurillamme.

Esimerkki 2, enimmäismäärä 1

Palkka 1800 €, päivärahan perusteena oleva palkka 1800 €, suojaosaa ei huomioida

1800,00 € - 1800,00 € = 0,00 €
​​​​​​​Päivärahaa ei jää maksettavaksi

esimerkki 3, enimmäismäärä 2

Palkka 1400 € kuukaudessa, päivärahan perusteena oleva palkka 1800 € kuukaudessa, suojaosaa ei huomioida

Päiväpalkka                                                 1400,00 € / 21,5 p= 65,12 €/p
Päivärahan perusteena oleva päiväpalkka   1 800,00 € / 21,5 p= 83,72 €/p
Soviteltu päiväraha                                      83,72 €/p - 65,12 €/p = 18,60 €/p

Ansiopäiväraha on kuitenkin vähintään samansuuruinen, kuin mitä peruspäiväraha ja mahdollinen lapsikorotus olisivat työtulon vaikutuksen jälkeen. Peruspäiväraha vuonna 2021 on 33,78 €.

esimerkki 4, vähimmäismäärä

Palkka 1300 € kuukaudessa, päivärahan perusteena oleva palkka 1400 € kuukaudessa

Päivärahan perusteena oleva päiväpalkka   1400,00 € / 21,5 p = 65,12 €/p
Päiväpalkka                                                1300,00 € / 21,5 p= 60,47 €/p
Soviteltu päiväraha enimmäismäärä            65,12 €/p - 60,47 €/p = 4,65 €/p

Vähimmäismäärä tarkistus
33.78 € - (((1300,00 € - 300,00 €) x 0,5) / 21,5) = 10,52 €

Vähimmäismäärä on enemmän kuin enimmäismäärä, joten soviteltu päiväraha on 10,52 €.

TIESITKÖ?

Ansiopäivärahan perusteena olevan palkan voit tarkistaa OmaYTK:ssa. Perustepalkka näkyy myös ansiopäivärahapäätöksessä.

Ansainta- ja maksuperuste?

Kun työskentelet osa-aikaisesti, huomioidaan ansaitsemasi palkka silllä hakujaksolla, jolloin palkka maksetaan. Jos työskentelet esimerkiksi elokuussa, huomioidaan elokuussa ansaittu palkka vasta, kun se maksetaan. Jos palkka maksetaan elokuussa, huomioidaan se elokuun päivärahan määrässä. Jos palkka maksetaan syyskuussa, huomioidaan se syyskuun päivärahan määrässä, vaikka olet työskennellyt elokuussa. Tulo osa-aikatyöstä huomioidaan siis maksuperusteisesti.

Tähän on olemassa poikkeuksia. Ensimmäinen poikkeus on se, että jos sinut on lomautettu työviikkoa lyhentämällä tai työntekosi on osittain estynyt sääesteen vuoksi. Näissä tapauksissa tulo vaikuttaa päivärahaan ansaintaperusteisesti, eli sillä hakujaksolla, jolla työ on tehty.

Toinen poikkeus on se, että palkanmaksun ajankohdalla on tarkoituksellisesti yritetty vaikuttaa päivärahan määrään. Silloin voimme käyttää sovittelussa ansaintaperustetta. 

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkempaa palautetta. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Kiitos palautteestasi! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkemmin, millaista tietoa olisit kaivannut. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.