Maksuperusteinen sovittelu

Kun työskentelet lyhytaikaisesti tai työttömänä, yrittäjänä tai lomautettuna työskentelet osa-aikaisesti, voi sinulla olla oikeus soviteltuun ansiopäivärahaan.

Lain mukaan oikeus soviteltuun ansiopäivärahaan perustuu pääsääntöisesti kuitenkin tuloihin osa-aikaisesta työskentelystä eikä itse työskentelyyn. Tällainen maksuperusteisuus aiheuttaa soviteltuun ansiopäivärahaan muutamia ominaisuuksia, joita ei hakija välttämättä osaa etukäteen ajatella.

Palkanmaksun ajankohta ratkaisee

Kun oikeus soviteltuun ansiopäivärahaan perustuu siihen, että sinulla on tuloja osa-aikaisesta työskentelystä, on ratkaisevassa asemassa se ajankohta, jolloin palkka maksetaan. 

Käytännössä tämä voi johtaa esimerkiksi tilanteeseen, jossa ansiopäivärahasi sovitellaan maksupäivän mukaan, vaikka et hakujakson aikana olisi lainkaan työskennellyt. Vastaavasti voi syntyä tilanne, jossa työskentelet osa-aikaisesti, mutta se ei missään vaiheessa vaikuta maksettavan ansiopäivärahan määrään.

Esimerkkejä maksuperusteisesta sovittelusta

  1. Työskentelet osa-aikaisesti toukokuussa. Palkka toukokuun työstä maksetaan kesäkuussa. Kesäkuussa haet ansiopäivärahaa toukokuulta. Maksamme sinulle kesäkuussa täyden päivärahan toukokuulta, vaikka olet työskennellyt toukokuussa, koska toukokuussa sinulla ei ole tuloa osa-aikaisesta työskentelystä.

  2. Työskentelet osa-aikaisesti toukokuussa, mutta et kesäkuussa. Palkka toukokuun työstä maksetaan kesäkuussa. Heinäkuussa haet ansiopäivärahaa kesäkuulta. Heinäkuussa maksamme sinulle sovitellun päivärahan kesäkuulta, koska kesäkuussa olet saanut tuloa osa-aikaisesta työskentelystä.
  3. Työskentelet osa-aikaisesti joka kuukausi ja joka kuussa maksetaan palkka edellisestä kuukaudesta. Maksamme ansiopäivärahan soviteltuna joka kuukausi ensimmäistä kuukautta lukuun ottamatta.
  4. Olet kokonaan työtön elokuussa. Syyskuussa työskentelet osa-aikaisesti. Lokakuussa työllistyt kokoaikaisesti. Syyskuussa haet päivärahaa elokuulta ja me maksamme sinulle täyden päivärahan elokuulta, koska elokuussa sinulla ei ole tuloa osa-aikaisesta työskentelystä. Lokakuussa haet päivärahaa syyskuulta. Me maksamme sinulle täyden päivärahan syyskuulta, koska syyskuussa sinulla ei ole tuloa osa-aikaisesta työskentelystä, vaikka olet syyskuussa työskennellyt osa-aikaisesti.

Miksi maksuperusteinen sovittelu?

Ennen nykyistä lakia sovittelu perustui suoraan osa-aikaiseen työskentelyyn. Tämä johti joskus siihen, että sovitellun päivärahan maksaminen viivästyi kohtuuttomasti. Jos esimerkiksi työskentelit tammikuussa ja teit tammikuusta ansiopäivärahahakemuksen helmikuussa, emme voineet käsitellä hakemustasi ennen kuin palkka oli maksettu. Jouduimme siis usein odottamaan palkanmaksua, mikä viivästytti sovitellun ansiopäivärahan maksamista.

Maksuperusteisen sovittelun tarkoitus oli poistaa tämä viivästys. Kun ansiopäivärahaa haetaan aina takautuvasti, on meillä aina heti hakemuksen tullessa jo tulorekisterin kautta tieto haetulla jaksolla maksetuista palkoista. Silloin voimme myös käsitellä hakemuksesi heti.

Aiemmin sovitellun ansiopäivärahan maksaminen saattoi siis viivästyä riippuen palkanmaksusta. Hyvä puoli oli kuitenkin se, että käytännössä soviteltu ansiopäiväraha ja tulo osa-aikaisesta työstä olivat hakijan pankkitilillä samoihin aikoihin ja yhteys oli helpompi ymmärtää.

Maksuperusteinen sovittelu vähentää riskiä sovitellun ansiopäivärahan maksamisen viivästymisestä, mutta johtaa siihen, että tulo osa-aikatyöstä ja sen vuoksi maksettava soviteltu päiväraha voivat olla ajallisesti etäällä toisistaan. Se voi puolestaan johtaa siihen, että käytettävissä olevissa tuloissa voi olla etupainotteista vaihtelua. Esimerkiksi lyhytkestoisen työskentelyn tilanteessa voit saada alkuun palkan ja täyden ansiopäivärahan, mutta seuraavassa kuussa et saa palkkaa ja ansiopäivärahakin maksetaan soviteltuna. Eli alkuun voi olla melko korkeat kokonaistulot ja seuraavassa kuussa kokonaistulot voivat jäädä alhaiseksi.  

Osa-aikainen työskentely

Työttömyysturvassa osa-aikaista työskentelyä ovat:

  • Osa-aikatyö, jossa työaika on enintään 80 % kokoaikatyön enimmäistyöajasta;
  • Enintään kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyö;
  • Sivutoiminen työllistyminen yritystoiminnassa tai omassa työssä;
  • Päivittäisen työajan lyhentäminen lomautuksen tai vastaavan syyn vuoksi;
  • Viikoittaisen työajan lyhentäminen lomautuksen tai vastaavan syyn vuoksi.

Työaikaraja maksuperusteisessa sovittelussa

Sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen, jos työaikasi, jonka perusteella palkka maksetaan, ylittää 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta.

Vertaamme palkan perusteena olevaa työaikaa enimmäistyöaikaan sovittelujakson aikana. Tyypillisesti sovittelujakso on neljä viikkoa tai kuukausi.

Tilanteissa, joissa on lyhennetty viikoittaista työaikaa lomautuksen tai vastaavan syyn vuoksi, vertaamme palkan perusteena olevaa työaikaa kalenteriviikon enimmäistyöaikaan. Näissä tilanteissa sovitellun päivärahan 80 % työaikaraja voi ylittyä tavalla, joka ei tunnu itsestään selvältä.

Poikkeustilanne

Jos työskentelet osa-aikaisesti korvauksettoman määräajan tai työttömyysturvalaissa mainittujen yleisten rajoitusten ajalla, tulo huomioidaan maksuperusteisesti, eli silloin kun se maksetaan.

Sen sijaan jos osa-aikaisen työskentelyn palkanmaksupäivä osuu korvauksettoman määräajan tai työttömyysturvalaissa mainittujen yleisten rajoitusten ajalle, emme huomioi sovittelussa tuloa osa-aikatyöstä ollenkaan.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!