Mikä on suojaosa?

Suojaosa on rahamäärä, jonka voit ansaita bruttona ilman, että se vaikuttaa ansiopäivärahaasi.

​​​​​​​Suojaosan määrä riippuu käytettävästä sovittelujaksosta, eli ajanjaksosta, jolta haet soviteltua päivärahaa. Jos sovittelujaksona on kuukausi, on suojaosa 300 €.  Jos sovittelujaksona on neljän peräkkäisen kalenteriviikon jakso, on suojaosa 279 €.

Suojaosaa on korotettu väliaikaisesti

Koronaepidemian vuoksi suojaosaa on väliaikaisesti korotettu 1.6.2020-30.9.2021

Saamilla tuloillasi on vaikutusta ansiopäivärahan määrään siis vasta suojaosan ylittyessä. Voit siis työskennellä pienimuotoisesti ilman, että sillä on vaikutusta ansiopäivärahasi määrään. Vaikka tulosi jäisivät alle suojaosan, muista silti ilmoittaa niistä päivärahaa hakiessasi. Tarvitsemme tietoa tuloistasi, sillä meillä on velvollisuus seurata työssäoloehtosi täyttymistä.

poikkeus 1

On olemassa poikkeus, jossa suojaosaa ei huomioida. Sovitellun päivärahan enimmäismäärää laskettaessa huomioimme työtulon täysimääräisenä ilman suojaosan vähentämistä.

Kun maksamme sinulle soviteltua päivärahaa, on päivärahalla tietty enimmäismäärä. Laskemme enimmäismäärän vertaamalla saamaasi työtuloa siihen perustepalkkaan, josta ansiopäivärahasi on laskettu. Jos työtulo on yhtä suuri tai enemmän kuin perustepalkkasi, ei soviteltua päivärahaa jää maksettavaksi. Vertailu tehdään ilman suojaosan vähentämistä. Muutoin voisi syntyä tilanne, jossa osittainen työnteko olisi kannattavampaa kuin kokoaikatyö.

Poikkeus 2

Kun olet vuorotteluvapaalla ja teet osa-aikatyötä, ei vuorottelukorvauksen ja tulon yhteensovittamisessa huomioida suojaosaa lainkaan. Tämä poikkeus on kirjattu  vuorotteluvapaalakiin.

Näinkin voi käydä

Jos joudumme lyhentämään tavanomaista sovittelujaksoasi, tulee käyttöön erityinen sovittelujakso. Silloin muunnamme työtulon vastaamaan kuukausituloa. Sinusta voi nyt näyttää siltä, että todellinen palkka jää alle suojaosan, mutta silti päiväraha sovitellaan eli ansaittu työtulo vähentää maksettavaa päivärahaa. Tämä johtuu siitä, että laskennallinen työtulo voi ylittää suojaosan, vaikka todellinen palkkasi jäisi sen alle.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkempaa palautetta. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Kiitos palautteestasi! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkemmin, millaista tietoa olisit kaivannut. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.