Mikä on suojaosa?

Suojaosa on käytössä sovittelutilanteissa, eli silloin kun työskentelet osa-aikaisesti. Suojaosa on rahamäärä, jonka voit tienata ilman, että se vaikuttaa ansiopäivärahasi määrään.

​​​​​​​Suojaosan määrä riippuu käytettävästä sovittelujaksosta, eli ajanjaksosta, jolta haet soviteltua päivärahaa. Jos sovittelujaksona on kuukausi, on suojaosa 300 €.  Jos sovittelujaksona on neljän peräkkäisen kalenteriviikon jakso, on suojaosa 279 €.

Ilmoita kaikki tulot ja työtunnit

Saamilla tuloillasi on vaikutusta ansiopäivärahan määrään vasta suojaosan ylittyessä. Voit siis työskennellä pienimuotoisesti ilman, että sillä on vaikutusta ansiopäivärahasi määrään. Vaikka tulosi jäisivät alle suojaosan, muista silti ilmoittaa niistä päivärahaa hakiessasi. Tarvitsemme tietoa tuloistasi, sillä meillä on velvollisuus seurata työssäoloehtosi täyttymistä.

Kun ilmoitat hakemuksella, että olet tehnyt työtä, et ole enää kokonaan työtön, emmekä me voi käsitellä hakemustasi automaattisesti. Vaikka suojaosan vuoksi pienet tulot eivät vaikuta ansiopäivärahan määrään, hakemuksesi käsittely kestää hieman pidempään, kuin kokonaan työttömänä.

Suojaosaa ei aina huomioida

On olemassa poikkeus, jossa suojaosaa ei huomioida. Sovitellun päivärahan enimmäismäärää laskettaessa huomioimme työtulon täysimääräisenä ilman suojaosan vähentämistä.

Kun maksamme sinulle soviteltua päivärahaa, on päivärahalla tietty enimmäismäärä. Laskemme enimmäismäärän vertaamalla saamaasi työtuloa siihen perustepalkkaan, josta ansiopäivärahasi on laskettu. Jos työtulo on yhtä suuri tai enemmän kuin perustepalkkasi, ei soviteltua päivärahaa jää maksettavaksi. Vertailu tehdään ilman suojaosan vähentämistä. Muutoin voisi syntyä tilanne, jossa osittainen työnteko olisi kannattavampaa kuin kokoaikatyö.​​​​​​​

Suojaosa ja vuorotteluvapaa

Kun olet vuorotteluvapaalla ja teet osa-aikatyötä, ei vuorottelukorvauksen ja tulon yhteensovittamisessa huomioida suojaosaa lainkaan. Tämä poikkeus on kirjattu vuorotteluvapaalakiin.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!