Mistä tiedän, onko yritystoimintani sivutoimista?

Voit hakea soviteltua ansiopäivärahaa myös silloin, kun työllistyt sivutoimisesti yrittäjänä. Yritystoiminta on sivutoimista silloin, kun se ei estä sinua hakemasta tai vastaanottamasta kokoaikatyötä.
​​​​​​​
Arvion tästä tekee työvoimaviranomainen eli TE-toimisto tai kunta, jonka työllisyyspalveluiden asiakas olet.

Sivutoimisuuden arviointi

Jos yritystoimintasi on sivutoimista, voit hakea ansiopäivärahaa toimeentulosi tueksi. Yritystoiminta on sivutoimista, jos siinä työllistyminen ei estä sinua vastaanottamasta kokoaikatyötä.

TE-toimisto tai kunta tekee päätöksen yritystoimintasi sivutoimisuudesta arvioimalla toiminnan vaatimaa työmäärää. Pelkästään tulojen puuttumisella yritystoimintaa ei katsota sivutoimiseksi. Kun ilmoitat TE-toimistoon yritystoiminnasta, sinulta pyydetään selvitys siitä. TE-toimisto tekee päätöksen antamasi selvityksen perusteella, joten tee selvitys huolella.

Voit hakea ansiopäivärahaa toimeentulosi tueksi myös, jos työllistyt yritystoiminnassa enintään kaksi viikkoa. Kun kyseessä on tällainen lyhyt jakso, ei TE-toimisto tutki toiminnan työllistävyyttä. Jos yritystoiminta kuitenkin kestää yli kaksi viikkoa, pää- ja sivutoimisuus arvioidaan toiminnan aloittamisesta lukien.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!