Mitä on osa-aikatyö?

Työttömyysturvalaissa osa-aikatyö on määritelty suhteessa kokoaikaisen työntekijän työaikaan. Osa-aikatyössä työaika on enintään 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän työajasta. 

Jos et tiedä, mikä on työssäsi sovellettava enimmäistyöaika, voit kysyä asiaa työnantajaltasi. Myös työsopimuksessa on yleensä mainittu sovellettava työehtosopimus. Sieltä voit tarkistaa enimmäistyöajan. Jos enimmäistyöaikaa ei ole erikseen määritelty, käytetään työsopimuslain mukaista työaikaa, joka on 40 tuntia viikossa.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!