Mitä on osa-aikatyö?

Työttömyysturvalaissa osa-aikatyö on määritelty suhteessa kokoaikaisen työntekijän työaikaan. Osa-aikatyössä työaika on enintään 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän työajasta. 

Jos et tiedä, mikä on työssäsi sovellettava enimmäistyöaika, voit kysyä asiaa työnantajaltasi. Myös työsopimuksessa on yleensä mainittu sovellettava työehtosopimus. Sieltä voit tarkistaa enimmäistyöajan. Jos enimmäistyöaikaa ei ole erikseen määritelty, käytetään työsopimuslain mukaista työaikaa, joka on 40 tuntia viikossa.

Työajan toteaminen

Sovitellun työttömyysetuuden myöntäminen osittaisen työllistymisen edellyttää, että työaikasi ei ylitä laissa säädettyä 80 prosentin rajaa. Pelkkä palkkatulojen vähäisyys tai väheneminen ei ole peruste sovitellun työttömyysetuuden maksamiselle, jos tulojen aleneminen ei ole suhteessa työajan alenemiseen. 

Soviteltuun työttömyysetuuteen ei ole oikeutta, jos osa-aikaisuutesi perustuu omasta aloitteestasi tapahtuneeseen työajan lyhentämiseen. Tällöin työn osa-aikaisuus ei johdu työttömyydestä.

Työaika todetaan työsopimuksesta ja työn tekemisen olosuhteista. Oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen siis on, jos voimme työn luonteesta ja olosuhteista päätellä, että 80 %:n työaika ei ylity. 

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!